DỊCH VỤ MỞ THẺ NGÂN HÀNG TQ CHÍNH CHỦ
LỊCH LÀM THẺ NGÂN HÀNG TQ TRỌN GÓI TUẦN TIẾP THEO
 
Ngày Số chỗ
còn lại
Đường đi Tổng Time
đi về
Yêu cầu Lịch trình
cụ thể
9/3/2019 3 Lạng Sơn Trong ngày Thông hành Tại đây
10/3/2019 5 Lạng Sơn Trong ngày Thông hành Tại đây
11/3/2019 4 Cao Bằng 2.5 Ngày Visa Tại đây
           


NHỮNG LỢI ÍCH KHI LÀM THẺ TRUNG QUỐC CHÍNH CHỦ:
(Vui lòng đọc kỹ bài phân tích Tại đây trước khi làm thẻ)

1. Thẻ chính chủ tên mình, không cần mượn nhờ người khác
2. Thanh toán trực tiếp tiền hàng Taobao/1688...mà không cần qua trung gian
3. Thanh toán hộ tiền hàng Taobao/1688 cho người khác
4. Xác thực nick tài khoản Alipay chính chủ
5. Xác thực nick ví tiền Wechat chính chủ
6. Chuyển tiền tệ, nạp tiền tệ và tài khoản ngân hàng Trung Quốc cho người khác
7. Nạp tiền điện thoại TQ, mua thẻ game TQ.....
......................................................................................................
 
HOTLINE HỖ TRỢ WECHAT 微信 & ALIPAY 支付宝 TỪ NGÀY 1/7/2018
Thông báo: Kể từ ngày 1/7/2018, Số điện thoại Hotline tư vấn, giải đáp các vấn đề về Wechat và Alipay thay đổi như sau:

1. Hotline hỗ trợ Wechat (腾讯海外热线) 

+86 571 95017

2. Hotline hỗ trợ Alipay (支付宝海外热线)
+86 571 95188
Note:
- Hiện tại 0947.898.797 chỉ hỗ trợ dịch vụ chuyển nhận tiền tệ (Trung <--> Việt)
- Mọi vấn đề thắc mắc khác liên quan đến Wechat vui lòng gọi số Hotline bên trên.
- Số Hotline bên trên chỉ hỗ trợ tiếng Anh + Trung, không hỗ trợ tiếng Việt. (Các bạn không biết tiếng Anh/Trung vui lòng không gọi điện cho mình hỏi phải làm thế nào)

老虎外婆

Thứ hai - 03/10/2016 16:13

 

 

 

老虎外婆1

老婆婆,蒸馍馍,蒸了馍馍送给谁?送给外孙女儿小朵朵。

老虎外婆2

老婆婆,乐呵呵,提了篮子出门去,去看外孙女小朵朵。

一步步,上山坡,对面来了大老虎,笑眯眯地把话说:“老婆婆,累了吧,坐一坐!咱俩猜个谜语解解闷儿,要不说个笑话乐一乐。”
老虎外婆3

“我不累,我不坐。我有事儿忙着呢,我得赶快下山坡。”

“什么事儿忙着呢?请您说一说。”

“我去看我外孙女,我的心肝宝贝小朵朵。”

“小朵朵她住在哪?请您告诉我。”

“下了山坡过小河,大柳树下她住着。”

“老婆婆,老婆婆,说了半天话,肚子有点饿。您的大馍馍,给我吃一个。”

老婆婆,给它一个大馍馍。

“老婆婆,老婆婆,您的大馍馍,味道真不错,一个吃不饱,再给我一个。”

老婆婆,只好再给它一个。

老虎外婆4
大老虎,吃馍馍,吃了一个要一个,吃了一个要一个,嘴里还叫肚子饿。

老婆婆说:“我蒸了五双,你吃了十个。你瞧瞧,哪里还有大馍馍?”

大老鼠说:“五双不够吃,十个差得多。老婆婆,您也将就算个大馍馍。”

老虎外婆5
大老虎张开大嘴巴,“啊呜”一口吞了老婆婆。

嘴巴抹一抹,肚子摸一摸:“今天上山坡,运气还不错!可惜肚子还没饱,再去吃个小朵朵。”

床上老婆婆的衣服,紧一点儿挺难过;套上老婆婆的裙子,长一点儿地上拖;戴上老婆婆的头巾,大小倒也差不多。再捡十块鹅卵石,放进篮子当馍馍。

老虎外婆6
下了山坡,过了小河,一走走到柳树下,这里住着小朵朵。

老虎外婆7
笃笃笃,笃笃笃——“谁在敲门呀?”

“是我,是我!”

“你是谁呀?”

“我,我,我是你的好外婆!”

小朵朵竖起耳朵听一听:“不对呀,您说话怎么像敲破铜锣?”

“哦,哦,昨天着了凉,伤风咳嗽真难过!”

小朵朵贴着门缝瞧一瞧:“不对呀,您嘴上怎么胡子长又多?”

“哦,哦,昨天吃鱼哩,鱼刺戳了一嘴啰!”
老虎外婆8

“怎么,怎么,您真是我外婆?”

“没错,没错,我真是你外婆。”

“嗯,嗯,模样倒也差不多。”

“唉,唉,你快开门别啰嗦。”

“好外婆,好外婆,您拿什么送给我?”

“小朵朵,小朵朵,外婆蒸的大馍馍,甜哩,香哩,快来尝一个!”

老虎外婆9
“好外婆,好外婆,大馍馍甜哩,大馍馍香哩,您先尝一个。”

大老鼠心里说:“十个大馍馍,我全吃啰,篮子里是石子呀——这话不好说。”

“好外婆,好外婆,甜哩,香哩,您快尝一个,我就把门儿开开,请您到屋里坐坐。”

大老虎心里说:“管它呢,尝就尝一个。也好嘛,先把牙齿磨一磨,等会儿,美美地吃个小朵朵。”

打老虎尝“馍馍”,咬一口,门牙崩掉好几个。痛得地上直打滚,“哎呦,哎呦,哎呦呦……”老虎外婆10

大老虎发了火:“你真坏呀,捉弄我,半夜来吃你,看你往哪躲?”

扯下老婆婆的头巾,剥下老婆婆的衣服,脱下老婆婆的裙子,一篮石子“扑通”扔进河。

大老虎,回山窝,捂着嘴,“哎哟,哎呦,哎呦呦…..”
老虎外婆11

小朵朵,“我不藏,扒了你的皮,门前坐,我不躲,叫你没法活。”

拍拍手,你再来,把话说,逃不脱!

朵朵跑到村子里,对绣花的大姐姐说:“大姐姐,大姐姐,今天半夜里老虎来吃我。”

大姐姐送她一包绣花针:“拿着,快拿着,今天半夜用得着。”

老虎外婆12
 

小朵朵跑到镇子上,对卖杂货的大哥哥说:“大哥哥,大哥哥,今天半夜里,老虎来吃我。”

大哥哥送她两个大炮仗“拿着,快拿着,今天半夜用得着。”

小朵朵跑到小河边,对捉鱼的老伯伯说:“老伯伯,老伯伯,今天半夜里,老虎来吃我。”

老伯伯送她两只大螃蟹:“拿着,快拿着,今天半夜用得着。”

老虎外婆13
小朵朵跑到菜园里,对种茶的老爷爷说:“老爷爷,老爷爷,今天半夜里老虎来吃我。”

老爷爷,送她西瓜两大萝:“你挑不动我来挑,今天半夜用得着。”

老虎外婆14
天黑了,老虎出了窝,夜深了,老虎下了坡,来到小朵朵家门口,举起爪子敲门啰。

“哎呦,哎呦,是谁在扎我?”

门上钉满了绣花针,扎得老虎爪子像蜂窝。谁干的?小朵朵。

老虎外婆15
推开门,进了屋,黑洞洞,像口锅。摸呀摸,摸呀摸。老虎摸到水缸边,往水缸里洗爪子啰。

“哎呦,哎呦,是谁在咬我?”

水缸里养着大螃蟹,咬住老虎爪子甩不脱。

谁干的?小朵朵。

Screen Shot 2014-11-08 at 7.38.31 PM

“要吃小朵朵,得先点个火。”东一摸,西一摸,老虎摸到灶头前,尾巴伸进灶膛拨了拨。

拨开了灰,拨开了火,“蓬拍”,“蓬拍”两声响,差点震破灶膛震坏锅。

“哎呦,哎呦,是谁在炸我?”

灶膛里放着大炮仗,炸得老虎瞎眼啰。

谁干的?小朵朵。
老虎外婆16

 

“小朵朵,小朵朵,你在哪?快快说!”

“谁呀,谁呀,在说话?对了,对了,是外婆。您老怎么又来了?敢情又来送馍馍?我在楼上睡觉呢,快上楼来坐一坐。”

老虎外婆17
“小朵朵,小朵朵,你别臧,你别臧。我要喝你的血,我要吃你的肉。”瞎摸瞎撞来到楼梯口,老虎上楼啰。

跨一步,滑一脚,垮一步,滑一脚……老虎一个倒葱栽下来,骨碌,骨碌,骨碌碌……

老虎外婆18
大西瓜,十几个,跟着老虎滚下来,“骨碌,骨碌,骨碌碌……”砸得大老虎,躲也没法躲。谁干的?你说说。

逃呀,逃呀,老虎逃跑罗!

跑到大门口,下的直哆嗦,扁担朝它打,鱼叉朝它戳,锄头把它揍,菜刀把它剁。

老虎外婆19

他们是谁呀?种茶的老爷爷,捉鱼的老伯伯,绣花的大姐姐,还有卖杂货的大哥哥。

小朵朵呢?三脚两步下楼来,揪住老虎尾巴往后拖。

打呀打,戳了戳,揍了揍,剁呀剁,打得老虎哇哇叫:“饶了我,往后我不吃人啰……”
老虎外婆20

老虎不吃人,谁个听说过?狠狠地打,狠狠地戳,恨恨地揍,恨恨地剁,打得老虎翻白眼,哇的一口吐出老婆婆。

后来呢?小朵朵编了支小山歌,唱给外婆听一听,外婆乐得直夸小朵朵。
老虎外婆21

柳枝千万条,野花千万朵,一天我下了山过小河,打从大柳树下过,听见小朵朵,正在唱山歌:“老虎,老虎,装作外婆,坏事它做,好话它说,它是一个坏家伙。咱们人多力量大,咱们人多办法多,打死这个坏家伙!”

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

QUY TRÌNH THANH TOÁN HỘ TIỀN HÀNG TAOBAO/1688
 
tt ho
QUY TRÌNH NẠP TIỀN TỆ VÀO TÀI KHOẢN ALIPAY/WECHAT/NGÂN HÀNG TQ
 
nap te
BẢNG PHÍ DỊCH VỤ ĐỔI TIỀN VNĐ TIỀN SANG TỆ (WECHAT/ALIPAY)
 
phi dich vu
 


BẢNG PHÍ DỊCH VỤ ĐỔI TIỀN TỆ (WECHAT/ALIPAY) SANG VNĐ
 


 
logo2017 08 11 6
 
VIETCOMBANK
 
VCB
 Chủ tài khoản: Đoàn Đình Bính

 Số tk:    
0011004220964

 Số thẻ:  9704366809242432029

 Chi nhánh: VCB Hoàn Kiếm, Hà Nội
BIDV
 
BIDV
 Chủ tài khoản: Đoàn Đình Bính

 Số tk:    
19910000193810

 Số thẻ:  9704180053424644

 Chi nhánh: BIDV Hồng Hà, Hà Nội
VTB
 
VTB
 Chủ tài khoản: Đoàn Đình Bính

 Số tk:   107003937632


 Số thẻ:  9704155248215644

 Chi nhánh: VTB Thanh Xuân, Hà Nội
TECHCOMBANK
TECHCOMBANK
 Chủ tài khoản: Đoàn Đình Bính

 Số tk:   19024881411668


Số thẻ:  9704078890028968

 Chi nhánh: TCB Lý Thường Kiệt, Hà Nội
 
QUY TRÌNH ĐỔI TIỀN TỆ -> VNĐ QUA WECHAT/ALIPAY
 
doi te sang viet
KINH NGHIỆM HỌC TIẾNG HÁN
abc
DỊCH VỤ LÀM THẺ NGÂN HÀNG TQ
DỊCH VỤ LÀM THẺ NGÂN HÀNG TQ TRỌN GÓI
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT UKEY TQ
abc
SỬ DỤNG INTERNETBANKING TQ
abc
HƯỚNG DẪN MUA HÀNG TRÊN WECHAT
abc
THANH TOÁN HỘ ĐƠN HÀNG 1688
abc
HƯỚNG DẪN XÁC THỰC ALIPAY
Huong dan xac thuc Alipay
ĐẶT HÀNG TAOBAO
abc
TẢI MẪU ĐƠN ĐẶT HÀNG TQ
abc
MUA BÁN BỒN NƯỚC CŨ
abc
ĐỔI TIỀN TK WECHAT
abc
THANH TOÁN HỘ TAOBAO
abc
HƯỚNG DẪN XÁC THỰC VÍ TIỀN WECHAT
abc
CHUYỂN TIỀN NGÂN HÀNG TQ
abc
ĐỔI TIỀN HỒNG BAO WECHAT
abc
BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ
Bảng báo giá
ORDER HÀNG TAOBAO
abc
CLB TIẾNG TRUNG OFFLINE
Offline
DỊCH VỤ TAXI TẢI
abc
DỊCH VỤ CHUYỂN HÀNG
abc
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập17
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay1,310
  • Tháng hiện tại89,386
  • Tổng lượt truy cập4,557,838
HOTLINE WECHAT MỚI 2020
abc
LIÊN HỆ 0947.898.797 - 0907.898.797 (ZALO, WECHAT, FB)
HOTLINE WECHAT
abc
HỌC TỐT CHINESE
abc
  HOTLINE HỖ TRỢ KHÁCH HÀNGBạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây