DỊCH VỤ MỞ THẺ NGÂN HÀNG TQ CHÍNH CHỦ
LỊCH LÀM THẺ NGÂN HÀNG TQ TRỌN GÓI TUẦN TIẾP THEO
 
Ngày Số chỗ
còn lại
Đường đi Tổng Time
đi về
Yêu cầu Lịch trình
cụ thể
9/3/2019 3 Lạng Sơn Trong ngày Thông hành Tại đây
10/3/2019 5 Lạng Sơn Trong ngày Thông hành Tại đây
11/3/2019 4 Cao Bằng 2.5 Ngày Visa Tại đây
           


NHỮNG LỢI ÍCH KHI LÀM THẺ TRUNG QUỐC CHÍNH CHỦ:
(Vui lòng đọc kỹ bài phân tích Tại đây trước khi làm thẻ)

1. Thẻ chính chủ tên mình, không cần mượn nhờ người khác
2. Thanh toán trực tiếp tiền hàng Taobao/1688...mà không cần qua trung gian
3. Thanh toán hộ tiền hàng Taobao/1688 cho người khác
4. Xác thực nick tài khoản Alipay chính chủ
5. Xác thực nick ví tiền Wechat chính chủ
6. Chuyển tiền tệ, nạp tiền tệ và tài khoản ngân hàng Trung Quốc cho người khác
7. Nạp tiền điện thoại TQ, mua thẻ game TQ.....
......................................................................................................
 
HOTLINE HỖ TRỢ WECHAT 微信 & ALIPAY 支付宝 TỪ NGÀY 1/7/2018
Thông báo: Kể từ ngày 1/7/2018, Số điện thoại Hotline tư vấn, giải đáp các vấn đề về Wechat và Alipay thay đổi như sau:

1. Hotline hỗ trợ Wechat (腾讯海外热线) 

+86 571 95017

2. Hotline hỗ trợ Alipay (支付宝海外热线)
+86 571 95188
Note:
- Hiện tại 0947.898.797 chỉ hỗ trợ dịch vụ chuyển nhận tiền tệ (Trung <--> Việt)
- Mọi vấn đề thắc mắc khác liên quan đến Wechat vui lòng gọi số Hotline bên trên.
- Số Hotline bên trên chỉ hỗ trợ tiếng Anh + Trung, không hỗ trợ tiếng Việt. (Các bạn không biết tiếng Anh/Trung vui lòng không gọi điện cho mình hỏi phải làm thế nào)

CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ WECHAT

Thứ ba - 01/11/2016 11:22
CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ WECHAT

MỞ ĐẦU

Chào mừng các bạn đến với WeChat!

Tencent International Pte. Ltd. (" chúng tôi", " của chúng tôi" hoặc " chúng ta") đánh giá cao về sự kín đáo của các bạn. Chính Sách về Quyền Riêng Tư này báo cho biết về các lựa chọn của bạn và các thực thi của chúng tôi về bất cứ Thông Tin nào (như đã được định nghĩa trong phần "Thông Tin Mà Chúng Tôi Thu Thập và Cách Chúng Tôi Thu Thập Thông Tin" dưới đây) mà bạn đã đưa cho chúng tôi.

Việc dùng WeChat (qua app di động WeChat, http://www.wechat.com hoặc bất cứ nền tảng nào của nhóm thứ ba qua đó WeChat có thể được cung cấp) có thể liên quan đến việc thu thập và sử dụng thông tin của bạn. Điều quan trọng là bạn hiểu được điều này diễn ra như thế nào và cách thức bạn có thể kiểm soát nó, vì thế xin đọc Chính Sách về Quyền Riêng Tư này một cách kỹ lưỡng.

Qua việc dùng WeChat, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn chiếu theo Chính Sách về Quyền Riêng Tư này, đôi khi được sửa đổi.

Nếu bạn muốn liên lạc với chúng tôi về Chính Sách về Quyền Riêng Tư này hoặc bất cứ các vấn đề nào có liên quan tới quyền riêng tư, xin liên lạc với Viên Chức về quyền riêng tư của chúng tôi qua email tại feedback@wechat.com hoặc gửi thư qua bưu điện tại Level 29, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong (Attention: Privacy Officer, Legal Department).

LÃNH VỰC VÀ SỰ ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY

Chính Sách về Quyền Riêng Tư này áp dụng cho WeChat, bao gồm bất cứ các dịch vụ nào có liên quan tới WeChat có hội nhập Chính Sách về Quyền Riêng Tư này qua sự tham khảo (thí dụ, Nền Tảng Quản Trị Viên Trương Mục của WeChat). Các dịch vụ liên quan tới WeChat đó có thể có thêm các từ ngữ liên quan tới quyền riêng tư mà bạn phải đồng ý trong khuôn khổ việc bạn sử dụng các dịch vụ đó.

Chính Sách về Quyền Riêng Tư này được hội nhập vào và hình thành một phần của Các Điều Khoản Về Dịch Vụ của WeChat mà bạn đã đồng ý để sử dụng WeChat. Bất cứ từ ngữ nào được dùng trong Chính Sách về Quyền Riêng Tư này sẽ có cùng ý nghĩa như các từ ngữ tương đương đã được định nghĩa trong các điều khoản về Dịch Vụ của WeChat, trừ khi mặt khác được xác định trong Chính Sách về Quyền Riêng Tư này hoặc phạm vi đòi hỏi khác đi.

Xin cũng lưu ý rằng Chính Sách về Quyền Riêng Tư này không áp dụng cho Thông Tin được thu thập: (i) qua các dịch vụ của nhóm thứ ba (bao gồm bất cứ các trang mạng nào của nhóm thứ ba) mà bạn có thể tiếp cận qua WeChat; hoặc (ii) bởi các công ty và tổ chức khác là bên đã quảng cáo các dịch vụ của họ trên WeChat.

CÁC THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY

Chúng tôi đôi khi sửa đổi hoặc thêm các chỉ dẫn, các chính sách và điều khoản cụ thể vào Chính Sách về Quyền Riêng Tư này. Các chỉ dẫn, chính sách và điều khoản này hình thành một phần trong Chính Sách về Quyền Riêng Tư này. Khi chúng tôi xét thấy có bất cứ các thay đổi nào cho Chính Sách về Quyền Riêng Tư này là quan trọng trong vòng hợp lý, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết qua WeChat (bao gồm qua tin nhắn gửi trực tiếp hoặc qua trang mạng của WeChat), liên lạc trực tiếp khác với bạn, hoặc qua các phương cách khác trước khi sự thay đổi trở nên có hiệu lực.

Qua việc tiếp tục sử dụng WeChat sau khi có các thay đổi đối với Chính Sách về Quyền Riêng Tư này, có hoặc không được thông báo từ chúng tôi, bạn đồng ý với Chính Sách về Quyền Riêng Tư đã được sửa đổi.

THÔNG TIN MÀ CHÚNG TÔI THU THẬP VÀ CÁCH CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN

Trong việc cung cấp WeChat, chúng tôi thu thập, lưu giữ và sử dụng Thông Tin sau đây có liên quan tới bạn:

" Thông Tin" là Thông Tin Cá Nhân và Thông Tin Không Phải Cá Nhân;

" Thông Tin Cá Nhân" là bất cứ thông tin hoặc một sự kết hợp thông tin có liên quan tới bạn, và có thể được dùng để nhận biết bạn. Thông Tin Cá Nhân có thể bao gồm những điều sau đây:

 • thông tin mà bạn để sẵn cho chúng tôi khi bạn mở một tài khoản WeChat, như tên của bạn, số điện thoại, địa chỉ email và thông tin về thẻ tín dụng;
 • bất cứ thông tin nào có trong phần mô tả sơ lược của bạn trong WeChat mà công chúng có thể nhìn thấy, trong đó có thể bao gồm ID về cá nhân bạn, tên và hình;
 • thông tin mà bạn để sẵn cho chúng tôi qua việc bạn sử dụng WeChat – thí dụ, qua:
  • Những giây phút WeChat;
  • việc chia sẻ của bạn về danh sách liên lạc của bạn với WeChat trong chức năng "Những người bạn được đề nghị" để nối kết với những người sử dụng WeChat khác; hoặc
  • chia sẻ của bạn về thông tin sinh trắc của bạn qua WeChat – thí dụ sử dụng tiếng nói của bạn để chứng thực nhân dạng của bạn và đăng nhập WeChat qua Voiceprint. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ luôn luôn yêu cầu công khai để xin bạn chấp thuận trước khi thu thập bất cứ thông tin sinh trắc nào về bạn;
 • thông tin được để sẵn bởi một người sử dụng khác về bạn qua việc sử dụng WeChat của họ – thí dụ, bất cứ Thông Tin Chia Sẻ nào mà những người khác dùng WeChat để sẵn về bạn qua những Giây Phút WeChat và những truyền đạt mà họ gửi cho bạn và những người khác qua việc dùng WeChat; và
 • thông tin mà chúng tôi thu thập khi bạn dùng WeChat, như một số Dữ Liệu về Địa Điểm và Dữ Liệu Ghi Chép.

" Dữ Liệu Về Địa Điểm" là thông tin mà chúng tôi thu thập về địa điểm của bạn (khi bạn dùng một dịch vụ có cho biết về địa điểm), bao gồm:

 • địa điểm của dụng cụ của bạn khi bạn dùng WeChat, như từ GPS, WiFi, địa bàn, gia tốc kế hoặc các bộ cảm biến khác trong dụng cụ di động của bạn;
 • địa chỉ IP của dụng cụ hoặc dịch vụ internet mà bạn sử dụng để tiếp cận với WeChat; và
 • thông tin khác mà bạn hoặc những người khác để sẵn cho biết nơi bạn đang có mặt hoặc đã từng ở vị trí đó, như thông tin về tài khoản cho biết vị trí của bạn, và Thông Tin Chia Sẻ mà bạn hoặc những người khác đăng tải cho biết về vị trí của bạn (thí dụ, bất cứ thông tin ghi lại vị trí nào được lồng vào bất cứ những hình ảnh nào mà bạn để sẵn trên WeChat hoặc được để sẵn cho chúng tôi khi bạn dùng các chức năng "Shake" hoặc "Những Người Gần Đó" của WeChat).

" Dữ Liệu Được Ghi Lại" là thông tin kỹ thuật được chúng tôi tự động thu thập khi bạn dùng WeChat, cho dù qua việc sử dụng cookies, web beacons, log files, scripts và etags (như đã được giải thích chi tiết hơn trong phần "Các Kỹ Thuật Theo Dõi" dưới đây) hoặc mặt khác, bao gồm:

 • thông tin kỹ thuật, như thông tin có liên quan tới hãng điện thoại di động của bạn, thông tin về định hình mà duyệt trình mạng của bạn đã để sẵn hoặc các chương trình khác mà bạn dùng để tiếp cận WeChat, địa chỉ IP của bạn và phiên bản và số nhận dạng dụng cụ của bạn.
 • thông tin về những điều mà bạn đã tìm kiếm hoặc xem trong khi dùng WeChat, như các từ ngữ tìm kiếm trên mạng đã được sử dụng, các phần tóm lược về thông tấn xã hội mà bạn đã viếng thăm và các chi tiết của thông tin khác và nội dung đã được tiếp cận hoặc yêu cầu bởi chính bạn khi dùng WeChat;
 • thông tin về các truyền đạt mà bạn đã thực hiện qua việc dùng WeChat, như những người mà bạn đã truyền đạt và giờ giấc, dữ liệu và khoảng thời gian những lần truyền đạt của bạn; và
 • metadata, có nghĩa là thông tin có liên quan tới những mục mà bạn đã để sẵn qua WeChat, như ngày, giờ hoặc địa điểm mà một bức hình hoặc video chia sẻ đã được chụp hoặc đăng tải.

" Thông Tin Không Phải Cá Nhân" là bất cứ thông tin nào có liên quan tới bạn nhưng từ thông tin này việc nhận ra bạn một cách trực tiếp hoặc gián tiếp không thể thực hiện được, bao gồm Thông Tin Cá Nhân dưới hình thức gộp lại, nặc danh hoặc tên giả.

" Thông Tin Chia Sẻ" là thông tin về bạn hoặc có liên quan tới bạn đã được tự nguyện chia sẻ trên WeChat. Thông Tin Chia Sẻ có thể bao gồm việc các đăng tải mà bạn đã thực hiện trên WeChat (bao gồm tóm lược công cộng của bạn, những danh sách mà bạn đã lập ra, và những hình ảnh, video và ghi âm tiếng nói đã được tiếp cận với sự chấp thuận trước của bạn qua máy chụp hình và/hoặc bộ cảm biến ống nói của dụng cụ của bạn), bất cứ các đăng tải nào từ những người khác mà bạn tái đăng tải và các Dữ Liệu về Vị Trí, Dữ Liệu đã được ghi lại có liên quan tới những đăng tải này. Thông Tin Chia Sẻ cũng bao gồm thông tin về bạn (bao gồm Dữ Liệu về Vị Trí và Dữ Liệu Được Ghi Lại) mà những người khác là người đã dùng các dịch vụ của chúng tôi chia sẻ về bạn.

CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO

Chúng tôi có thể sử dụng Thông Tin của bạn cho bất cứ mục đích nào sau đây:

 • để cung cấp WeChat (và các tính năng có trong WeChat) cho bạn – thí dụ, để cho phép bạn gọi điện thoại qua VOIP trong WeChat, để thực hiện bất cứ mua sắm nào mà bạn đã thực hiện trong WeChat, và để trưng bày nội dung dựa trên vị trí của bạn;
 • cho dịch vụ khách hàng, an ninh, phát hiện gian lận, các mục đích lưu trữ và dự phòng có liên quan tới việc cung cấp WeChat;
 • để cung cấp cho bạn quảng cáo và tiếp thị trực tiếp có liên quan nhiều hơn đối với bạn (như đã được bàn chi tiết hơn dưới đây dưới phần "Tiếp Thị Trực Tiếp" dưới đây);
 • để hiểu rõ hơn cách bạn tiếp cận và sử dụng WeChat, để chúng tôi cải tiến WeChat và đáp ứng với các mong muốn và sở thích của khách hàng, bao gồm việc cho phép chúng tôi tuỳ biến về ngôn ngữ và vị trí, giúp đỡ và chỉ dẫn riêng, hoặc các đáp ứng khác đối với việc sử dụng WeChat của bạn và các khách hàng khác;
 • để giúp chúng tôi phát triển các dịch vụ mới và cải tiến các dịch vụ hiện hữu của chúng tôi;
 • để đánh giá về sự hữu hiệu của và cải tiến việc quảng cáo tiếp thị khác và các hoạt động khuyến mãi trên hoặc có liên quan tới WeChat khi tài khoản của bạn được thuê bao như một tài khoản chính thức; và
 • để cho phép bạn tham gia vào những cuộc thăm dò tự nguyện về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn chọn tham gia vào một cuộc thăm dò, chúng tôi có thể yêu cầu và một số Thông Tin Cá Nhân từ nơi bạn. Chúng tôi có thể dùng nhà cung cấp dịch vụ thuộc nhóm thứ ba để tiến hành các cuộc thăm dò này; chúng tôi sẽ cấm họ không được dùng Thông Tin Cá Nhân của bạn cho bất cứ mục đích nào ngoài việc hoàn tất bản thăm dò.

Dùng Thông Tin Cá Nhân trên các dịch vụ khác của chúng tôi

Để cung cấp cho những người sử dụng của chúng tôi toàn bộ các dịch vụ của chúng tôi với một trải nghiệm tốt hơn, để cải tiến WeChat và các dịch vụ khác của chúng tôi, hoặc mặt khác với sự chấp thuận của bạn, Thông Tin Cá Nhân được thu thập qua WeChat có thể, chiếu theo các kiểm soát về quyền riêng tư của người sử dụng (tại nơi có áp dụng), được các dịch vụ khác của chúng tôi sử dụng (bao gồm bằng cách gộp lại hoặc cá nhân hoá).

Thí dụ, Thông Tin Cá Nhân thu thập được trong thời gian bạn dùng WeChat có thể được dùng để gợi ý một nội dung nào đó có thể có sẵn cho bạn, hoặc được dùng để trình bày các quảng cáo thích hợp hơn cho bạn trong, một dịch vụ Tencent khác . Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi dời chuyển hoặc xuất khẩu Thông Tin Cá Nhân của bạn có trong WeChat sang một dịch vụ Tencent khác, tại nơi có sẵn lựa chọn dời chuyển đó.

Thông Tin Cá Nhân trong Phạm Vi Nội Dung Của Bạn

Nếu bất cứ Thông Tin Cá Nhân nào của bạn có Nội Dung của bạn (như đã được xác định trong các Điều Khoản về Dịch Vụ của WeChat), chúng tôi và các công ty chi nhánh có thể (chiếu theo Chính Sách về Quyền Riêng Tư này) sử dụng Thông Tin Cá Nhân đó chiếu theo phần "Nội Dung Của Bạn" trong các Điều Khoản về Dịch Vụ của WeChat.

TIẾP THỊ TRỰC TIẾP

Chúng tôi cũng có thể sử dụng Thông Tin của bạn nhằm mục đích gửi cho bạn tiếp thị trực tiếp (cho dù qua việc nhắn tin trong phạm vi các dịch vụ của chúng tôi, qua email hoặc bằng các phương cách khác) đề nghị mua hoặc quảng cáo các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và/hoặc các sản phẩm và dịch vụ của các nhóm thứ ba đã được lựa chọn.

Các sản phẩm và dịch vụ như vậy (của chúng tôi hoặc các nhóm thứ ba) bao gồm những điều sau:

 • các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và của các công ty liên đới và chi nhánh của chúng tôi và các đối tác hợp doanh, bao gồm các dịch vụ nhắn tin, các dịch vụ thông tấn trên mạng, các dịch vụ giải trí tương tác, các dịch vụ hệ thống giao tế, các dịch vụ trả tiền, các dịch vụ tìm kiếm trên internet, các dịch vụ về địa điểm và vẽ bản đồ, phần mềm ứng dụng và các dịch vụ, phần mềm và các dịch vụ quản lý dữ liệu, các dịch vụ quảng cáo trên mạng và thông tấn xã hội khác, giải trí, thương mãi điện tử, phần mềm và các dịch vụ về thông tin và liên lạc (" Các Dịch Vụ Internet"); và
 • các nhà cung cấp Dịch Vụ Internet thuộc nhóm thứ ba và các sản phẩm và dịch vụ có liên quan tới ăn uống, thực phẩm và đồ uống, thể thao, âm nhạc, phim ảnh, truyền hình, trình diễn sống động và các nghệ thuật và giải trí khác, sách vở, tạp chí và các ấn bản khác, quần áo và đồ phụ tùng, nữ trang, mỹ phẩm, sức khoẻ và vệ sinh cá nhân, đồ điện tử, các bộ sưu tập, đồ dùng trong nhà, đồ điện, trang trí và đồ đạc trong nhà, thú nuôi, xe hơi, khách sạn, vận chuyển và du lịch, giao dịch ngân hàng, các dịch vụ bảo hiểm và tài chánh, các chương trình thưởng cho sự trung thành và các sản phẩm cùng dịch vụ khác mà chúng tôi nghĩ có thể thích hợp với bạn.

Chúng tôi sẽ tôn trọng yêu cầu của bạn đối với chúng tôi là không dùng Thông Tin Cá Nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp như đã ghi nhận ở trên. Nếu bạn muốn thực hiện một yêu cầu như vậy, xin liên lạc với Viên Chức về quyền riêng tư của chúng tôi hoặc theo các chỉ dẫn thích hợp về liên lạc tiếp thị của chúng tôi. Xin lưu ý là khi làm theo các yêu cầu như vậy, bạn vẫn có thể nhận các quảng cáo không phải là tiếp thị trực tiếp.

Xin lưu ý là chúng tôi sẽ không chia sẻ Thông Tin Cá Nhân của bạn với các nhà quảng cáo trừ khi bạn đã chấp thuận cho chúng tôi làm điều này. Tuy nhiên, chúng tôi có chia sẻ Thông Tin Không phải cá nhân với các nhà quảng cáo nhằm các mục đích tìm cách quảng cáo cho bạn những gì thích hợp hơn cho bạn.

CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Khi đồng ý với Chính Sách về quyền riêng tư này, bạn chấp thuận cho nhóm thứ ba được sử dụng, chia sẻ và chuyển Thông Tin Cá Nhân của bạn (cả bên trong và bên ngoài phạm vi quản hạt của bạn) như đã được nêu trong phần này. Ngoài việc được phép theo Chính Sách về quyền riêng tư này hoặc mặt khác đã được bạn chấp thuận, chúng tôi sẽ không chuyển Thông Tin Cá Nhân của bạn cho bất cứ bên thứ ba nào khác để họ xử lý cho bất cứ mục đích nào.

Chia sẻ cho việc cung cấp WeChat

Chúng tôi và các công ty liên đới có thể chia sẻ Thông Tin Cá Nhân của bạn trong vòng nhóm các công ty của chúng tôi và với các đối tác hợp doanh và các nhà cung cấp dịch vụ thuộc nhóm thứ ba, các nhà thầu và các đại lý (như các nhà cung cấp dịch vụ liên lạc gửi email hoặc các thông báo thay mặt cho chúng tôi, và các nhà cung cấp dịch vụ vẽ bản đồ giúp cho chúng tôi và bạn các dữ liệu về địa điểm), trong mỗi trường hợp, nhằm các mục đích sau đây:

 • cung cấp WeChat cho bạn;
 • giúp chúng tôi thi hành các mục đích đã được đặt ra trong phần "Chúng Tôi Dùng Thông Tin Của Bạn Như Thế Nào" ở trên;
 • thi hành các nghĩa vụ của chúng tôi và thực hiện các quyền của chúng tôi theo các Điều Khoản Về Dịch Vụ của WeChat hoặc Chính Sách về quyền riêng tư này; và/hoặc
 • giúp chúng tôi hiểu và cải tiến WeChat.

Chia sẻ nhằm các mục đích tiếp thị

Ngoài ra, chúng tôi cho phép các đối tác tiếp thị thuộc nhóm thứ ba (như các tài khoản chính thức của WeChat, các nhà cung cấp dịch vụ phân tích và các đối tác quảng cáo) được thu thập Thông Tin Cá Nhân của bạn theo thời gian và trên các trang mạng khác nhau hoặc các dịch vụ trên mạng khi bạn dùng WeChat.

Chúng tôi cũng cung cấp Thông Tin Cá Nhân của bạn cho các đối tác tiếp thị thuộc nhóm thứ ba theo như bạn đã yêu cầu chúng tôi làm điều này hoặc theo như đã được đòi hỏi để chúng tôi cung cấp WeChat cho bạn.

Các điều khoản khác có liên quan tới việc Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân của bạn

Tại nơi mà chúng tôi hoặc các công ty liên đới của chúng tôi Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân của bạn với bất kỳ nhóm thứ ba nào, chúng tôi sẽ có các nỗ lực hợp lý để đảm bảo là các nhóm thứ ba đó chỉ dùng Thông Tin Cá Nhân của bạn: (i) có tuân thủ theo Chính Sách về quyền riêng tư này; và (ii) chiếu theo bất cứ chỉ dẫn nào khác mà chúng tôi đưa cho họ, bao gồm bất cứ các biện pháp bảo mật và an ninh thích hợp nào mà chúng tôi xúc tiến.

Trong khi chúng tôi tiếp tục phát triển doanh nghiệp của mình, chúng tôi hoặc các công ty liên đới có thể được tiếp thu bởi một nhóm thứ ba hoặc có thể tái sắp xếp lại cấu trúc nhóm của mình. Trong các trường hợp này, Thông tin của bạn có thể được chuyển đi trong phạm vi nhóm của chúng tôi và/hoặc sang một nhóm thứ ba để tiếp tục điều hành WeChat hoặc các dịch vụ tương tự theo hoặc là Chính Sách về quyền riêng tư này hoặc một chính sách về quyền riêng tư khác sẽ được thông báo cho bạn biết. Nhóm mà Thông Tin Cá Nhân của bạn được chuyển sang có thể định vị được, và dùng Thông Tin của bạn, bên ngoài quyền quản hạt của bạn.

Bất cứ các nhóm thứ ba nào đã được đề cập ở trên trong phần "Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân Của Bạn" có thể được định vị, và dùng và cất giữ Thông Tin Cá Nhân Của Bạn, bên ngoài quyền quản hạt của bạn nhằm các mục đích nêu trên, bao gồm trong phạm vi quyền quản hạt có thể không có luật bảo vệ cho dữ liệu rất tương tự đối với hoặc phục vụ cùng mục đích như luật thuộc quyền quản hạt của bạn.

Chúng tôi cũng có thể bắt buộc phải lưu giữ, bảo tồn hoặc tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của bạn trong các trường hợp đã được đặt ra trong phần "Thời Kỳ sử dụng Thông Tin Cá Nhân Của Bạn" dưới đây.

ĐÔI LỜI VỀ THÔNG TIN CHIA SẺ

WeChat cho phép Thông Tin Chia Sẻ được quảng bá công khai với những người liên lạc trong WeChat của bạn, tất cả những người sử dụng WeChat và/hoặc công chúng, qua các tính năng được chúng tôi hoặc các nhóm thứ ba cung cấp, để Thông Tin Chia Sẻ có thể được truyền đi rộng rãi và ngay tức thời. Thông Tin Chia Sẻ sẽ được lưu lại với công chúng cho tới chừng nào bạn chưa xoá bỏ nó; và ngay cả sau khi bạn xoá bỏ Thông Tin Chia Sẻ, nó vẫn có thể được đặt riêng, sao chép, hoặc cất giữ, hoặc vẫn lưu lại cho công chúng qua, những người sử dụng khác hoặc nhóm thứ ba không có liên đới với và không được kiểm soát bởi chúng tôi.

Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể cung cấp các tính năng khác có liên quan tới WeChat để giúp bạn quảng bá Thông Tin Chia Sẻ cho công chúng – thí dụ, trên các blog và diễn đàn dễ tiếp cận đối với công chúng, hoặc một số các tính năng Thông Tấn Xã Hội trong phạm vi WeChat – thí dụ, "plug-ins" (lập ra một nối kết trực tiếp giữa hai trang mạng) và "widgets" (là các chương trình tương tác nho nhỏ cung cấp các dịch vụ của nhóm thứ ba trong phạm vi WeChat). Bạn nên biết rằng bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp trong phạm vi các tính năng này có thể được các nhóm thứ ba đọc, thu thập và sử dụng, là những người truy cập vào đó.

Xin xem xét cẩn thận những gì mà bạn đăng tải và truyền đạt qua WeChat. Trong một số trường hợp, bạn có thể kiểm soát những Thông Tin Chia Sẻ nào mà số đông quần chúng được tiếp cận qua các thiết đặt về quyền riêng tư trong một số phần của WeChat.

CẬP NHẬT HOẶC SỬA ĐỔI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Nếu bạn muốn cập nhật hoặc sửa đổi Thông Tin Cá Nhân của mình trong WeChat, bạn có thể làm điều này ngay trước tiên bằng cách truy cập vào tài khoản của bạn và thực hiện các thay đổi thích hợp. Thí dụ, bạn có thể huỷ bỏ một số Dữ Liệu về địa điểm mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi qua các thiết đặt trong dụng cụ của bạn hoặc lựa chọn "Xoá Bỏ Địa Điểm" trong WeChat.

Nếu bạn muốn thay đổi thêm cho Thông Tin Cá Nhân của mình; yêu cầu được tiếp cận với, hoặc huỷ bỏ, Thông Tin Cá Nhân của bạn ra khỏi WeChat; hoặc yêu cầu lấy ra một tài khoản WeChat không được phép, xin liên lạc với Viên Chức về quyền riêng tư của chúng tôi. Chúng tôi sẽ hồi âm yêu cầu của bạn trong khung thời gian hợp lý.

Trong một số trường hợp, chúng tôi không thể cập nhật, sửa đổi hoặc lấy ra Thông Tin Cá Nhân của bạn, trong trường hợp đó chúng tôi sẽ cho bạn biết tại sao không làm được điều này – thí dụ, một số yêu cầu có thể cần có nỗ lực về kỹ thuật không cân đối hoặc cực kỳ không thực tiễn (thí dụ bất cứ yêu cầu nào có liên quan tới các hệ thống dự phòng của chúng tôi), hoặc bị cấm đoán bởi luật pháp.

CÁC LIÊN LẠC TỪ CHÚNG TÔI

Các bản tin và các loại truyền đạt khác

Khi bạn dùng WeChat, chúng tôi có thể dùng thông tin của bạn để gửi cho bạn các email, tin nhắn, bản tin hoặc thông báo tới dụng cụ của bạn. Nếu bạn không còn muốn nhận các liên lạc này, bạn có thể làm điều này bằng cách theo các chỉ dẫn rút tên trong các email mà chúng tôi gửi cho bạn, không nhận các thông báo ở cấp độ dụng cụ (nếu có) hoặc liên lạc với Viên Chức về quyền riêng tư của chúng tôi.

Các loan báo có liên quan tới dịch vụ

Chúng tôi đôi khi có thể gửi cho bạn các loan báo liên quan tới dịch vụ khi chúng tôi thấy cần phải làm điều này (như khi chúng tôi tạm thời đình chỉ WeChat để bảo trì). Bạn không thể không nhận các loan báo liên quan tới dịch vụ này, là thông tin không có bản chất khuyến mãi.

ĐÔI LỜI VỀ THÔNG TIN CÁ NHÂN NHẠY BÉN

Ở một số quản hạt, một số loại Thông Tin Cá Nhân, như thông tin về chủng tộc hoặc nguồn gốc sắc tộc của bạn, các quan điểm về tôn giáo hoặc triết lý hoặc sức khoẻ cá nhân, được coi là có tính chất "nhạy bén" và phải chiếu theo các quy định nghiêm ngặt hơn các loại Thông Tin Cá Nhân khác. Xin lưu ý là nội dung và thông tin mà bạn đưa vào WeChat, như các bức hình hoặc thông tin về trường học hoặc các hoạt động giao tế của bạn, có thể tiết lộ Thông Tin Cá Nhân nhạy bén của bạn cho những người khác.

Trước khi truyền đạt bất cứ Thông Tin Cá Nhân có bản chất nhạy bén nào trong WeChat, xin xét xem có thích hợp để làm điều này hay không.

Bạn chấp thuận cho mọi việc xử lý Thông Tin Cá Nhân nhạy bén nhằm các mục đích và phương cách nêu trong Chính Sách về quyền riêng tư này.

Xin lưu ý rằng chúng tôi không dùng Thông Tin Cá Nhân nhạy bén của bạn cho mục đích quảng cáo cho bạn.

CÁC DỊCH VỤ CỦA NHÓM THỨ BA TRÊN WECHAT

WeChat có thể nối kết bạn với thông tấn xã hội hoặc các tính năng hoặc dịch vụ khác (bao gồm các trang mạng, plug-ins và widgets) mà một nhóm thứ ba cung cấp. Thí dụ:

 • bạn có thể chia sẻ thông tin về, hoặc đăng nhập vào, WeChat dùng các dịch vụ mà các nhóm thứ ba cung cấp. Các dịch vụ của nhóm thứ ba này sẽ xác minh nhân dạng của bạn và cung cấp cho bạn sự lựa chọn để chia sẻ một số Thông Tin Cá Nhân với chúng tôi. Họ cũng có thể cho bạn lựa chọn đăng tải thông tin tài khoản dịch vụ thuộc nhóm thứ ba của bạn cho WeChat như Thông Tin Chia Sẻ (hoặc người lại).
 • bạn có thể nối kết danh sách liên lạc WeChat của bạn vào các danh sách liên lạc của bạn trên dụng cụ của mình và/hoặc trong tài khoản của bạn trên các dịch vụ của nhóm thứ ba, để tìm kiếm và nối kết những người liên lạc có trên các danh sách liên lạc đó là người cũng có một tài khoản WeChat. Để chấp thuận cho việc nối kết này, chúng tôi sẽ dùng tên người sử dụng và mật khẩu của bạn cho dịch vụ có liên quan của nhóm thứ ba chỉ nhằm mục đích liên kết với danh sách liên lạc đó (và sẽ huỷ bỏ thông tin này ngay sau khi mục đích đó đã hoàn tất);
 • bạn có thể đăng nhập vào WeChat qua việc dùng các dịch vụ ghi danh khác như một nhà cung cấp Open ID. Các dịch vụ ghi danh này sẽ xác minh nhân dạng của bạn và cung cấp cho bạn sự lựa chọn chia sẻ một số Thông Tin Cá Nhân với chúng tôi nhằm các mục đích đăng ký và đăng nhập tài khoản, như tên và địa chỉ email của bạn; và
 • chúng tôi có thể (cho dù là trong các quảng cáo hoặc mặt khác trong WeChat) cung cấp cho bạn các nối kết hoặc tính năng giúp bạn tiếp cận với các dịch vụ hoặc các trang mạng của nhóm thứ ba (hoặc tiếp cận trong phạm vi nội dung WeChat được chủ trì trên các dịch vụ hoặc trang mạng của nhóm thứ ba đó). Thí dụ, bạn có thể tiếp cận với các phim video được chủ trì bởi một nhóm thứ ba trong WeChat.

Thông tân xã hội hoặc các dịch vụ khác của nhóm thứ ba này có thể chủ trì bởi nhóm thứ ba có liên quan hoặc chúng tôi. Xin lưu ý rằng các nhóm thứ ba này khi cung cấp các dịch vụ đó có thể thu thập Thông Tin của bạn và Thông Tin Cá Nhân (bao gồm các Dữ Liệu đã được ghi lại của bạn), và có thể lắp đặt cookies trên máy điện toán của bạn để giúp cho các tính năng đó hoạt động thích hợp.

Việc bạn sử dụng bất cứ dịch vụ nào như vậy của nhóm thứ ba (cho dù là các dịch vụ thông tấn xã hội hoặc điều khác), bao gồm bất cứ Thông Tin Cá Nhân nào mà bạn cung cấp cho nhóm thứ ba đó và việc thu thập của họ và sử dụng Thông Tin Cá Nhân của bạn, chiếu theo các điều khoản và điều kiện riêng của nhóm thứ ba có liên quan và các chính sách về quyền riêng tư và không phải theo các Điều Khoản về Dịch Vụ của WeChat hoặc Chính Sách về quyền riêng tư này, vì thế xin duyệt xét các điều khoản của nhóm thứ ba một cách kỹ lưỡng. Chính Sách về quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho bất cứ Thông Tin nào đã được chúng tôi thu thập, không áp dụng cho bất cứ dịch vụ nào đã được đưa ra bởi hoặc các thực thi về thông tin của bất cứ nhóm thứ ba nào, và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ việc sử dụng nào của nhóm thứ ba đối với bất cứ Thông Tin nào mà bạn đã cung cấp cho họ.

CÁC GIỚI HẠN VỀ TUỔI

Trẻ em dưới 13 tuổi không được phép dùng WeChat. Chúng tôi không cố tình thu thập Thông Tin Cá Nhân từ bất cứ trẻ em nào dưới 13 tuổi. Xin liên lạc với Viên Chức về quyền riêng tư của chúng tôi nếu bạn tin rằng chúng tôi có bất cứ Thông Tin Cá Nhân nào của bất cứ em nào dưới 13 tuổi – chúng tôi sẽ điều tra nhanh chóng (và loại bỏ) Thông Tin Cá Nhân đó.

THUYÊN CHUYỂN, CẤT GIỮ VÀ AN NINH VỀ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi hoạt động và có thể tiếp tục hoạt động nhiều máy chủ tại một số quản hạt trên khắp thế giới, vì thế máy chủ mà Thông Tin Cá Nhân nào của bạn có trong đó được sử dụng và cất giữ có thể không nằm trong quản hạt của bạn.

Bạn chấp thuận cho chuyển Thông Tin Cá Nhân của mình (cả bên trong và bên ngoài quản hạt của bạn) nhằm các mục đích như đã nêu trong Chính Sách về quyền riêng tư này.

Chúng tôi dùng các kỹ thuật về an ninh khác nhau thường được chấp nhận và các thủ tục nhằm mục đích ngăn ngừa sự mất mát, lạm dụng, tiếp cận trái phép hoặc tiết lộ Thông Tin.

Trong WeChat, chúng tôi dùng kỹ thuật mã hoá (như SSL) để bảo vệ một số Thông Tin nhạy bén (như Dữ Liệu về địa điểm) mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Xin biết cho rằng bất kể đến các nỗ lực của chúng tôi, không một biện pháp an ninh về dữ liệu nào có thể lúc nào cũng đảm bảo an ninh 100%. Các hệ thống và mạng lưới liên lạc của chúng tôi qua đó bạn tiếp cận với WeChat có thể bị các xâm phạm về an ninh và hỏng hóc do các trường hợp ngoài phạm vi kiểm soát hợp lý của chúng tôi. Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào về sự an ninh cho Thông Tin Cá Nhân của bạn, xin liên lạc với Viên Chức về quyền riêng tư của chúng tôi.

KHOẢNG THỜI GIAN SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi sẽ thường chỉ lưu giữ Thông Tin Cá Nhân của bạn chừng nào còn cần thiết để hoàn thành các mục đích mà nó đã được thu thập, như đã được đặt ra trong phần "Cách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Của Bạn" ở trên. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chúng tôi có thể bắt buộc phải lưu giữ, bảo tồn hoặc tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của bạn trong một khoảng thời gian lâu hơn:

 • để tuân thủ với các điều luật hoặc thể lệ hiện hành;
 • để tuân thủ với một lệnh toà, trát đòi hầu toà hoặc các tiến trình pháp lý khác;
 • để đáp ứng với yêu cầu của một giới chức có thẩm quyền của chính phủ, cơ quan thừa hành pháp lý hoặc đoàn thể tương tự (cho dù nằm trong quản hạt của bạn hoặc ở nơi khác);
 • nơi mà chúng tôi tin rằng cần phải tuân thủ một cách hợp lý theo các điều luật hoặc thể lệ hiện hành; hoặc
 • để thi hành các Điều Khoản Về Dịch Vụ của WeChat hoặc Chính Sách về quyền riêng tư này, bảo vệ các quyền của chúng tôi, tài sản hoặc sự an toàn, hoặc các quyền, tài sản hoặc an toàn của các công ty liên đới của chúng tôi hoặc những người sử dụng khác của WeChat.

Chiếu theo các điều luật và thể lệ hiện hành, bạn có thể có quyền yêu cầu nhận một bản sao của và thực hiện bất cứ sửa đổi nào cho Thông Tin Cá Nhân của mình mà chúng tôi hiện đang nắm giữ, và để yêu cầu chúng tôi ngưng hoạt động và không sử dụng bất cứ Thông Tin Cá Nhân của bạn mà chúng tôi đã cất giữ. Bạn có thể chuyển yêu cầu này cho Viên Chức về quyền riêng tư của chúng tôi, hoặc tại nơi mà chúng tôi đưa ra lựa chọn này trong WeChat, bạn cũng có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn với chúng tôi và thực hiện các thay đổi thích hợp. Chúng tôi sẽ dùng các nỗ lực hợp lý để trả lời cho tất cả các yêu cầu như vậy đã thực hiện cho Viên Chức về quyền riêng tư của chúng tôi trong vòng 60 ngày.

Nếu tài khoản của bạn bị chấm dứt bởi bạn và chúng tôi vì bất cứ lý do nào, chúng tôi sẽ (chiếu theo đoạn văn ở trên) đảm nhận các bước để đảm bảo rằng Thông Tin Cá Nhân của bạn không còn có nữa qua WeChat, hoặc mặt khác sử dụng bởi chúng tôi, trong một khoảng thời gian hợp lý (còn phải chịu các giới hạn về kỹ thuật) sau khi chấm dứt tài khoản đó. Tuy nhiên, điều quan trọng đáng ghi nhận là những truyền đạt mà bạn đã thực hiện khi sử dụng WeChat có thể đặt Thông Tin Cá Nhân của bạn vào trong tay của các nhóm thứ ba mà chúng tôi không thể kiểm soát được.

CÁC KỸ THUẬT THEO DÕI

Chúng tôi có thể, đôi khi, sử dụng cookies, các tập tin đăng nhập, web beacon, scripts, tags và các kỹ thuật theo dõi khác để thu thập, sử dụng và cất giữ Thông Tin về bạn hoặc có liên quan tới bạn. Phần này mô tả cách chúng tôi sử dụng các kỹ thuật theo dõi đó như thế nào.

Tại sao chúng tôi dùng các kỹ thuật theo dõi?

Để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn và cung cấp WeChat cho bạn và những người sử dụng của chúng tôi

Các kỹ thuật theo dõi giúp cho chúng tôi hiểu rõ hơn và cung cấp WeChat cho bạn – thí dụ, các kỹ thuật theo dõi giúp chúng tôi thu thập Thông Tin sau đây:

 • chúng tôi cần có thông tin xác thực của bạn để cung cấp WeChat cho bạn;
 • các dịch vụ vẽ bản đồ và dựa trên địa điểm của chúng tôi (như "Shake" và "People Nearby") có thể cần có Thông Tin về địa điểm của bạn;
 • các dịch vụ phiên dịch của chúng tôi có thể cần có Thông Tin về sự ưa thích về ngôn ngữ của bạn; và
 • chúng tôi cần một số Thông Tin khác về những người sử dụng của chúng tôi để cung cấp WeChat và để phát triển các tính năng mới cho WeChat.

Để giúp chúng tôi chuyển giao các quảng cáo có liên quan và an toàn cho bạn

Quảng cáo giúp giữ cho WeChat được tồn tại và nhiều dịch vụ trong các dịch vụ khác của chúng tôi được miễn phí và hữu dụng cho bạn. Các kỹ thuật theo dõi giúp làm cho quảng cáo của chúng tôi:

 • được hữu hiệu hơn cho những người quảng cáo– thí dụ, qua việc cho họ biết thêm về việc ai đã xem các quảng cáo của họ;
 • an toàn hơn cho bạn – thí dụ, bằng cách đảm bảo rằng bạn không nhận các quảng cáo lặp đi lặp lại hoặc giả dối hoặc có nội dung bị cấm đoán trong các quảng cáo đó; và
 • có liên quan nhiều hơn đến bạn – thí dụ, qua việc chuyển giao các quảng cáo dựa vào các kênh chính thức của WeChat mà bạn có thể đã theo dõi hoặc dựa vào trên địa điểm của bạn.

Kỹ thuật theo dõi là gì?

"Kỹ thuật theo dõi" mà chúng tôi sử dụng trong WeChat bao gồm những điều sau đây:

 • Cookie là một tập tin nhỏ có một chuỗi các ký tự được đặt trong máy điện toán của bạn, điện thoại di động hoặc dụng cụ khác khi bạn tiếp cận một trang mạng hoặc nội dung khác trên trang mạng.
 • _Web beacon_s là các tập tin bằng hình ảnh điện tử hoặc các kỹ thuật khác có thể được lồng trong các trang mạng hoặc email được dùng để giữ số đếm những khác viếng thăm, ghi lại khi nào và nếu có một email hoặc trang mạng được xem, hoặc tiếp cận một số cookies.
 • Một số thông tin được tự động thu thập và cất giữ trong các tập tin được ghi lại. Thông tin này bao gồm các địa chỉ internet protocol (IP), loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP), các trang giới thiệu/thoát ra, hệ thống vận hành, triện đóng đề ngày/giờ, và các dữ liệu clickstream.
 • Một entity tag (hoặc ETag) là các tựa đề HTTP được gửi đi sau hậu trường giữa một duyệt trình trang mạng và một máy chủ trang mạng. Chúng có thể được dùng để theo dõi những người sử dụng đặc biệt thay vì cookies, và giúp chúng tôi hiểu rõ hơn và cải tiến WeChat.
 • JavaScript là một ngôn ngữ được mã hoá dùng để tạo ra thêm các trang mạng tương tác và năng động. JavaScript có thể tạo ra các cookies, đọc cookies, và huỷ bỏ cookies.
 • Các số nhận dạng nặc danh được dùng để đưa ra các quảng cáo trong các dịch vụ nơi mà cookies có thể không có sẵn (thí dụ, trong các ứng dụng di động).

Chúng tôi dùng các kỹ thuật theo dõi như thế nào?

Các kỹ thuật theo dõi được dùng trong sự cộng tác với các nhóm thứ ba

Chúng tôi, các công ty liên đới của chúng tôi và các đối tác thuộc nhóm thứ ba của chúng tôi có thể đôi khi dùng các kỹ thuật theo dõi để thu thập và sử dụng một số Thông Tin. Các đối tác thuộc nhóm thứ ba này giúp cho chúng tôi trong việc thu thập và sử dụng đó bao gồm những điều sau đây:

 • Các đối tác phân tích của chúng tôi giúp chúng tôi hiểu rõ hơn WeChat nói chung – thí dụ, để thu thập các con số thống kê của trang mạng và việc sử dụng app và để thu thập thông tin nhân khẩu về người sử dụng của chúng tôi nói chung, cũng như để phân tích các trào lưu có liên quan nào.
 • Các đối tác tiếp thị của chúng tôi (bao gồm các đối tác phân tích, các nhà quảng cáo và các đối tác tài khoản chính thức của WeChat) giúp chúng tôi chuyển giao và các quảng cáo tốt hơn và có liên quan nhiều hơn đến bạn.
 • Các đối tác dịch vụ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi giúp chúng tôi chuyển giao được tốt hơn các trả lời đối với bất kỳ những thắc mắc nào của bạn và để chuyển giao một trải nghiệm tốt hơn trên WeChat cho những người sử dụng của chúng tôi.
 • Các đối tác dịch vụ của chúng tôi giúp chúng tôi điều hành và chuyển giao một số tính năng trong WeChat – thí dụ, chủ trì, phiên dịch ngôn ngữ và các dịch vụ vẽ bản đồ.

Chúng tôi có thể nhận các báo cáo dựa vào việc sử dụng các kỹ thuật theo dõi bởi những đối tác này trên căn bản cá nhân riêng rẽ cũng như tập hợp.

Các kỹ thuật theo dõi của riêng chúng tôi

Ngoài ra, chúng tôi cũng sử dụng các kỹ thuật theo dõi của riêng mình để cá nhân hoá trải nghiệm của bạn trên WeChat và cho các mục đích khác nhau khác, bao gồm:

 • nhớ đến bạn. Thí dụ, các cookies và web beacons có thể giúp chúng tôi nhận ra bạn là người sử dụng đã đăng ký các dịch vụ của chúng tôi hoặc giữ lại các ưa thích hoặc thông tin mà bạn đã cung cấp trước đó; và
 • phân tích cách bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể dùng các kỹ thuật theo dõi để hiểu xem những người sử dụng hiện đang làm gì cho các dịch vụ của chúng tôi, hoặc các trang hoặc phần nào được ưa chuộng nhất.

Xin lưu ý rằng chúng tôi dùng các kỹ thuật theo dõi của mình nhằm các mục đích này, nhưng có thể thực hiện một số Thông Tin Tổng Hợp không phải cá nhân lấy được qua các kỹ thuật theo dõi này hiện có cho những nhà quảng cáo và các đối tác khác để phân tích xem bạn và những người khác dùng các dịch vụ của chúng tôi và phục vụ cho quảng cáo như thế nào.

Các điều khoản nói chung có liên quan tới các kỹ thuật theo dõi

Điều quan trọng đáng ghi nhận là các kỹ thuật theo dõi của nhóm thứ ba phải chiếu theo các chính sách về quyền riêng tư riêng có liên quan của nhóm thứ ba mà không phải Chính Sách về quyền riêng tư của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ kỹ thuật theo dõi nào được các nhóm thứ ba sử dụng.

Nếu bạn không muốn để cho Thông Tin không phải Cá Nhân được sử dụng cho mục đích gửi cho bạn các quảng cáo mà bạn hiện đang để ý đến trên dụng của bạn, bạn có thể bỏ nó ra ngoài bằng cách bấm vào đây. Xin lưu ý rằng điều này không loại bỏ bạn ra ngoài về việc đưa quảng cáo đến cho bạn. Bạn sẽ tiếp tục nhận được các quảng cáo thông thường.

Chúng tôi có thể kết hợp thông tin đã được thu thập qua các kỹ thuật theo dõi cùng với các thông tin khác mà chúng tôi thu thập được về bạn. Thí dụ, nơi mà bạn lắp đặt và đăng ký vào WeChat qua một quảng cáo trên mạng của nhóm thứ ba, chúng tôi và/hoặc đối tác thuộc nhóm thứ ba của chúng tôi có thể dùng kỹ thuật theo dõi để báo cho chúng tôi biết về bạn đã khám phá ra WeChat ở đâu. Chúng tôi cũng có thể dùng kỹ thuật theo dõi để thu thập Thông Tin mà, khi kết hợp với Thông Tin khác, cho phép chúng tôi chuyển giao các quảng cáo có liên quan thẳng đến bạn.

Cách bạn có thể kiểm soát các kỹ thuật theo dõi

Bạn có thể ngăn chặn hoặc quản lý một số loại kỹ thuật theo dõi qua các thiết đặt trình duyệt của mình (như các cookies hoặc web beacons) hoặc dụng cụ di động của bạn. Tuy nhiên, xin nhớ rằng nếu bạn ngăn chặn các kỹ thuật theo dõi, chúng tôi không thể cung cấp cho bạn sự trải nghiệm tối ưu của WeChat và một số hoặc tất cả các tính năng WeChat có thể không hoạt động thích hợp.

Bạn cũng có thể kiểm soát những Thông Tin nào được thu thập qua kỹ thuật theo dõi mà chúng tôi nhận được bằng một số thiết đặt trong WeChat – thí dụ, qua việc dùng lựa chọn "Clear Location" trong WeChat.

Các loại cookies cụ thể

Chúng tôi mô tả thêm về cách mình sử dụng các loại cookies cụ thể dưới đây. Một số hoặc tất cả các cookies này có thể được cất giữ trong trình duyệt của bạn.

Hạng mục sử dụng các cookies Mô tả
Xác minh Các cookies này báo cho chúng tôi biết khi bạn tiếp cận các dịch vụ của chúng tôi, để giúp chúng tôi cung cấp các dịch vụ và trải nghiệm thích hợp cho bạn. Các cookies này cũng sẽ nhớ một số Thông Tin về những ưa thích cá nhân của bạn – thí dụ, ngôn ngữ và vùng ưa thích của bạn.
An ninh Chúng tôi dùng các cookies này để đảm bảo giữ an ninh cho Thông Tin của bạn và các dịch vụ của chúng tôi, và để ngăn ngừa các hoạt động gian lận, hình sự và đáng hồ nghi khác. Nói riêng, các cookies an ninh giúp chúng tôi ngăn ngừa các đăng nhập gian lận và dữ liệu người sử dụng của bạn.
Chức năng Chúng tôi sử dụng các cookies này để thực hiện và cải tiến các chức năng của các dịch vụ chúng tôi. Nói riêng, chúng tôi dùng các cookies này để giúp chúng tôi thu thập thông tin về cách những người sử dụng của mình tương tác với WeChat như thế nào – thí dụ, các tìm kiếm mới đây nhất của bạn và các phần tóm lược chính nào mà bạn thường hay đến thăm nhiều nhất trên WeChat.
Phân Tích và Nghiên Cứu Chúng tôi dùng các cookies này để theo dõi và cải tiến các dịch vụ của mình và cung cấp chúng tôi những dữ liệu tham khảo cho việc nghiên cứu và phát triển các dịch vụ hoặc chức năng mới. Thí dụ, các cookies này giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về nhân khẩu về người sử dụng WeChat, để đổi lại điều này giúp chúng tôi xét đến những tính năng mới nào của WeChat có thể có liên quan nhiều nhất cho những người sử dụng của chúng tôi.
Quảng cáo Chúng tôi dùng cookies để:
 • quảng cáo trên WeChat, với mục đích đưa đến thêm các quảng cáo có liên quan cho tất cả những người sử dụng của chúng tôi – thí dụ, bạn có thể nhận các quảng cáo dựa trên địa điểm tổng quát của bạn được trích ra từ các địa chỉ IP của bạn hoặc từ các cuộc tìm kiếm trên WeChat trước đó của bạn; và
 • để giúp chúng tôi và các nhà quảng cáo thu thập các con số thống kê về các quảng cáo đã được chuyển giao, như có bao nhiêu người sử dụng đã xem, bấm vào và/hoặc mua sắm qua các quảng cáo này.

TRUSTE AND TENCENT

TRUSTe Privacy Certification

Tencent đã nhận được triện đóng về quyền Riêng Tư của TRUSTe's cho biết là Chính Sách về quyền riêng tư này và các thực thi của chúng tôi đã được duyệt xét để tuân thủ với chương trình của TRUSTe có thể xem trên trang chứng thực hiện có bằng cách bấm vào triện đóng TRUSTe. Nếu bạn có các thắc mắc hoặc than phiền nào về Chính Sách về quyền riêng tư của chúng tôi hoặc các thực thi về quyền riêng tư, xin liên lạc với Viên Chức về quyền riêng tư của chúng tôi. Nếu bạn có một quan tâm về quyền riêng tư hoặc sử dụng dữ liệu nào mà chưa được giải quyết mà chúng tôi chưa giải quyết thoả đáng, xin liên lạc với TRUSTe trên mạng hoặc qua thư gửi bằng bưu điện hoặc fax. Tiến Trình Giải Quyết Tranh Tụng của TRUSTe's chỉ có sẵn bằng tiếng Anh.

Chương trình và chứng nhận của TRUSTe chỉ bàn về Thông Tin đã được thu thập qua trang mạng WeChat: (www.wechat.com) và ứng dụng di động: WeChat, và không bàn về thông tin đã được thu thập qua các trang mạng khác của Tencent, các ứng dụng di động hoặc phần mềm có thể tải xuống được.

Bổ sung lần sau cùng: 2015-11-13

Nguồn tin: www.wechat.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
QUY TRÌNH THANH TOÁN HỘ TIỀN HÀNG TAOBAO/1688
 
tt ho
QUY TRÌNH NẠP TIỀN TỆ VÀO TÀI KHOẢN ALIPAY/WECHAT/NGÂN HÀNG TQ
 
nap te
BẢNG PHÍ DỊCH VỤ ĐỔI TIỀN VNĐ TIỀN SANG TỆ (WECHAT/ALIPAY)
 
phi dich vu
 


BẢNG PHÍ DỊCH VỤ ĐỔI TIỀN TỆ (WECHAT/ALIPAY) SANG VNĐ
 


 
logo2017 08 11 6
 
VIETCOMBANK
 
VCB
 Chủ tài khoản: Đoàn Đình Bính

 Số tk:    
0011004220964

 Số thẻ:  9704366809242432029

 Chi nhánh: VCB Hoàn Kiếm, Hà Nội
BIDV
 
BIDV
 Chủ tài khoản: Đoàn Đình Bính

 Số tk:    
19910000193810

 Số thẻ:  9704180053424644

 Chi nhánh: BIDV Hồng Hà, Hà Nội
VTB
 
VTB
 Chủ tài khoản: Đoàn Đình Bính

 Số tk:   107003937632


 Số thẻ:  9704155248215644

 Chi nhánh: VTB Thanh Xuân, Hà Nội
TECHCOMBANK
TECHCOMBANK
 Chủ tài khoản: Đoàn Đình Bính

 Số tk:   19024881411668


Số thẻ:  9704078890028968

 Chi nhánh: TCB Lý Thường Kiệt, Hà Nội
 
QUY TRÌNH ĐỔI TIỀN TỆ -> VNĐ QUA WECHAT/ALIPAY
 
doi te sang viet
KINH NGHIỆM HỌC TIẾNG HÁN
abc
DỊCH VỤ LÀM THẺ NGÂN HÀNG TQ
DỊCH VỤ LÀM THẺ NGÂN HÀNG TQ TRỌN GÓI
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT UKEY TQ
abc
SỬ DỤNG INTERNETBANKING TQ
abc
HƯỚNG DẪN MUA HÀNG TRÊN WECHAT
abc
THANH TOÁN HỘ ĐƠN HÀNG 1688
abc
HƯỚNG DẪN XÁC THỰC ALIPAY
Huong dan xac thuc Alipay
ĐẶT HÀNG TAOBAO
abc
TẢI MẪU ĐƠN ĐẶT HÀNG TQ
abc
MUA BÁN BỒN NƯỚC CŨ
abc
HOTLINE WECHAT MỚI 2020
abc
ĐỔI TIỀN TK WECHAT
abc
THANH TOÁN HỘ TAOBAO
abc
HƯỚNG DẪN XÁC THỰC VÍ TIỀN WECHAT
abc
CHUYỂN TIỀN NGÂN HÀNG TQ
abc
ĐỔI TIỀN HỒNG BAO WECHAT
abc
BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ
Bảng báo giá
ORDER HÀNG TAOBAO
abc
CLB TIẾNG TRUNG OFFLINE
Offline
DỊCH VỤ TAXI TẢI
abc
DỊCH VỤ CHUYỂN HÀNG
abc
THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang truy cập12
 • Hôm nay1,359
 • Tháng hiện tại89,435
 • Tổng lượt truy cập4,557,887
LIÊN HỆ 0947.898.797 - 0907.898.797 (ZALO, WECHAT, FB)
HOTLINE WECHAT
abc
HỌC TỐT CHINESE
abc
  HOTLINE HỖ TRỢ KHÁCH HÀNGBạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây