Hotline 0947.898.797

http://tiengtrunggiadinh.com


Ngân hàng - 银行1. Ngân hàng quốc gia国家银行
2. Ngân hàng thương mại商业银行
3. Ngân hàng trung ương中央银行
4. Ngân hàng đầu tư投资银行
5. Ngân hàng thương mại贸易银行
6. Ngân hàng thác quản信托银行
7. Ngân hàng dự trữ储备银行
8. Ngân hàng tiết kiệm储蓄银行
9. Ngân hàng đại lý代理银行
10. Chi nhánh ngân hàng 分行
11. Ngân hàng tiết kiệm储蓄所
12. (quỹ) hợp tác xã tín dụng信用社
13. (quỹ) hợp tác xã tín dụng nông nghiệp农业信用社
14. Quỹ tín dụng thành phố城市信用社
15. Máy rút tiền tự động自动提款机
16. Chủ ngân hàng 银行家
17. Chủ tịch ngân hàng 银行总裁
18. Giám đốc ngân hàng 银行经理
19. Trợ lý giám đốc ngân hàng银行襄理
20. Nhân viên cao cấp ngân hàng 银行高级职员
21. Nhân viên ngân hàng 银行职员
22. Nhân viên điều tra tín dụng信用调查员
23. Trưởng thủ quỹ ngân hàng 出纳主任
24. Thủ quỹ, nhân viên thu ngân 出纳员
25. Người thu tiền收帐员
26. Người xét duyệt审核员
27. Người được trả tiền收款人
28. Người chi tiền, người trả tiền支付人
29. Khách hàng顾客
30. Nhân viên bảo vệ警卫人员
31. Thời gian làm việc của ngân hàng 银行营业时间
32. Quầy gửi tiền存款柜台
33. Rào chắn柜自格栅
34. Phòng chờ等候厅
35. Kho bạc金库
36. Két sắt安全信托柜
37. Máy báo động报警器
38. Séc , chi phiếu支票
39. Séc còn hạn有效支票
40. Séc để trống, séc khống chi空白支票
41. Séc thiếu tiền bảo chứng, séc bị trả lại空头支票
42. Séc tiền mặt现金支票
43. Séc du lịch, séc lữ hành旅行支票
44. Séc cá nhân个人用支票
45. Séc bị từ chối拒付支票
46. Séc đã được trả tiền付讫支票
47. Bản phiếu (séc thanh toán) 本票
48. Sổ séc, sổ chi phiếu支票簿
49. Card séc (card bảo đảm mức chi của séc) 支票保付限额卡
50. Tiền dự trữ储备货币
51. Tiền dự trữ của ngân hàng 银行储备金
52. Phiếu chuyển tiền ngân hàng 银行承兑汇票
53. Phong tỏa tiền gửi ở ngân hàng 银行存款冻结
54. Thẻ ngân hàng 银行信用卡
55. Đồng tiền cơ bản基本货币
56. Đồng tiền thông dụng通用货币
57. Tiền phụ trợ辅助货币
58. Đồng tiền quốc tế国际货币
59. Tiền giấy, tiền giấy ngân hàng 纸币,钞票
60. Tiền kim loại金属货币
61. Ngoại tệ外币
62. Tiền (bằng) kim loại硬币
63. Tiền giả假钞
64. Tiền cũ旧币
65. Ngân phiếu định mức银行票据
66. Tiền mặt现金
67. Đồng tiền mạnh硬通货
68. Lãi suất ngân hàng 银行利率
69. Lãi suất tiền mặt现金利率
70. Tỉ giá ngoại tệ外汇汇率
71. Tỉ giá汇率
72. Lãi suất năm年息
73. Lãi suất tháng月息
74. Lãi suất cố định定息
75. Lãi suất không cố định不固定利息
76. Lãi suất thấp低息
77. Lãi ròng纯利息
78. Trương mục ngân hàng, khoản tiền gửi ở ngân hàng 银行存款
79. Khoản tiền gửi tiết kiệm储蓄存款
80. Sổ tiết kiệm储蓄存折
81. Sổ dư储蓄额
82. Sổ tiết kiệm đóng dấu đặc biệt贴花储蓄簿
83. Tiền gửi định kỳ定期存款
84. Tiền gửi hoạt kỳ活期存款
85. Tài khoản tiết kiệm không kỳ hạn dưới hình thức séc支票活期存款帐户
86. Tài khoản hoạt kỳ活期存款帐户
87. Tài khoản vãng lai往来帐户
88. Người gửi tiết kiệm存款人
89. Chủ sổ (tiết kiệm) chung共同户头
90. Tài khoản bị phong tỏa冻结帐户
91. Người vay借款人
92. Gửi vào存款
93. Rút ra取款
94. Mở tài khoản开户头
95. Trả cả vốn lẫn lãi还本付息
96. Đổi ngang平价兑换货币
97. Sổ tiết kiệm ngân hàng 银行存折
98. Giấy gửi tiển, phiếu gửi tiền, biên lai tiền gửi存款单
99. Giấy lĩnh tiền取款单
100. Ngày đáo hạn, ngày hết hạn thanh toán存款到期
101. Thông báo mất sổ tiết kiệm存折挂失
102. Chen nhau đổi tiền mặt挤兑
103. Tiền khấu đổi银行贴现
104. Báo cáo ngân hàng 银行结单
105. Tiền vay ngân hàng, tín dụng ngân hàng 银行信贷
106. Tiền vay bằng ngân phiếu支票贷款
107. Khoản tiền vay không lãi无息贷款
108. Khoản vay không được bảo đảm无担保贷款
109. Khoản vay tiền dài hạn长期贷款
110. Tiền vay ngắn hạn短期贷款
111. Tín dụng tiền vay信用,信贷
112. Chuyển khoản银行转帐
113. Thẻ tín dụng信用卡
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây