DỊCH VỤ MỞ THẺ NGÂN HÀNG TQ CHÍNH CHỦ
LỊCH LÀM THẺ NGÂN HÀNG TQ TRỌN GÓI TUẦN TIẾP THEO
 
Ngày Số chỗ
còn lại
Đường đi Tổng Time
đi về
Yêu cầu Lịch trình
cụ thể
9/3/2019 3 Lạng Sơn Trong ngày Thông hành Tại đây
10/3/2019 5 Lạng Sơn Trong ngày Thông hành Tại đây
11/3/2019 4 Cao Bằng 2.5 Ngày Visa Tại đây
           


NHỮNG LỢI ÍCH KHI LÀM THẺ TRUNG QUỐC CHÍNH CHỦ:
(Vui lòng đọc kỹ bài phân tích Tại đây trước khi làm thẻ)

1. Thẻ chính chủ tên mình, không cần mượn nhờ người khác
2. Thanh toán trực tiếp tiền hàng Taobao/1688...mà không cần qua trung gian
3. Thanh toán hộ tiền hàng Taobao/1688 cho người khác
4. Xác thực nick tài khoản Alipay chính chủ
5. Xác thực nick ví tiền Wechat chính chủ
6. Chuyển tiền tệ, nạp tiền tệ và tài khoản ngân hàng Trung Quốc cho người khác
7. Nạp tiền điện thoại TQ, mua thẻ game TQ.....
......................................................................................................
 
HOTLINE HỖ TRỢ WECHAT 微信 & ALIPAY 支付宝 TỪ NGÀY 1/7/2018
Thông báo: Kể từ ngày 1/7/2018, Số điện thoại Hotline tư vấn, giải đáp các vấn đề về Wechat và Alipay thay đổi như sau:

1. Hotline hỗ trợ Wechat (腾讯海外热线) 

+86 571 95017

2. Hotline hỗ trợ Alipay (支付宝海外热线)
+86 571 95188
Note:
- Hiện tại 0947.898.797 chỉ hỗ trợ dịch vụ chuyển nhận tiền tệ (Trung <--> Việt)
- Mọi vấn đề thắc mắc khác liên quan đến Wechat vui lòng gọi số Hotline bên trên.
- Số Hotline bên trên chỉ hỗ trợ tiếng Anh + Trung, không hỗ trợ tiếng Việt. (Các bạn không biết tiếng Anh/Trung vui lòng không gọi điện cho mình hỏi phải làm thế nào)

Ngành kế toán - 会计科

Thứ hai - 14/03/2016 17:12
Trung Tâm Tiếng Trung Gia Đình giới thiệu với các bạn học tiếng Trung các thuật ngữ tiếng Trung chuyên ngành kế toán, kế toán trong tiếng Trung
Ngành kế toán - 会计科


I. Tên gọi về kế toán - 会计名称
 
Stt Tiếng Việt Tiếng Trung Phiên âm
1  Kế toán giá thành 成本会计  chéng běn kuài jì 
2  Văn phòng kế toán  单位会计  dān wèi kuài jì 
3  Kế toán nhà máy 工厂会计  gōng chǎng kuài jì 
4  Kế toán công nghiệp 工业会计  gōng yè kuài jì 
5  Kế toán sản xuất 制造会计  zhì zào kuài jì 
6  Thủ tục kế toán  会计程序  kuài jì chéng xù 
7  Quy trình kế toán  会计规程    kuài jì guī chéng 
8  Năm tài chính 会计年度  kuài jì nián dù 
9  Kì kế toán  会计期间  kuài jì qī jiān 
10  Pháp quy kế toán thống kê 主计法规  zhǔ jì fǎ guī 
11  Kế toán trưởng 会计主任  kuài jì zhǔ rén 
12  Kiểm soát viên 主管会计  zhǔ guǎn kuài jì 
13  Nhân viên kế toán  会计员  kuài jì yuán 
14  Trợ lý kế toán  助理会计  zhù lǐ kuài jì 
15  Kế toán  会计  kuài jì 
16  Kiểm toán trưởng 主计主任  zhǔ jì zhǔ rén 
17  Người giữ sổ sách 簿计员  bù jì yuán 
18  Người giữ sổ cái 计账员  jì zhàng yuán 
19  Thủ quỹ 出纳  chū nà 
20  Người quản lý hồ sơ, nhân viên lưu trữ 档案管理员  dàng àn guǎn lǐ yuán

II. Kiểm toán (kiểm tra kế toán) - 查帐
 
Stt Tiếng Việt Tiếng Trung Phiên âm
1  Chủ nhiệm kiểm toán  审计主任  shěn jì zhǔ rén 
2  Kiểm toán trưởng 审计长  shěn jì cháng 
3  Kiểm toán  审计  shěn jì 
4  Tiếp tục kiểm toán  继续审计  jì xù shěn jì 
5  Kiểm toán hàng năm 常年审计  cháng nián shěn jì 
6  Kiểm toán cuối kỳ 期末审计  qī mò shěn jì 
7  Kiểm toán định kỳ 定期审计  dìng qī shěn jì 
8  Kiểm toán đặc biệt 特别审计  tè bié shěn jì 
9  Kiểm toán lưu động 巡回审计  xún huí shěn jì 
10  Kiểm toán thuận chiều 顺查  shùn chá 
11  Kiểm tra điểm 抽查  chōu chá 
12  Kiểm tra theo 跟查  gēn chá 
13  Kiểm tra ngược 逆查  nì chá 
14  Thanh tra 清查  qīng chá 
15  Kiểm tra tỉ mỉ 精查  jīng chá 
16  Tìm lỗi 找错  zhǎo cuò 
17  Thẩm tra đối chiếu 复核  fù hé 
18  Trình tự kiểm toán  查帐程序  chá zhàng chéng xù 
19  Kiểm toán đột xuất 突击检查  tū jī jiǎn chá 
20  Ý kiến của người kiểm toán  查帐人意见  chá zhàng rén yì jiàn 
21  Ngày kiểm tra sổ sách 查帐日期  chá zhàng rì qī 
22  Chứng nhận kiểm tra sổ sách 查帐证明  chá zhàng zhèng míng 
23  Kiểm tra nội bộ 内部核查  nà bù hé chá 
24  Kiểm tra toàn bộ 全部审查  quán bù shěn chá 
25  Chứng cứ kiểm toán  查帐证据  chá zhàng zhèng jù 
26  Thẩm tra đối chiếu lẫn nhau 相互核对  xiāng hù hé duì 
27  Thu thập tài liệu 搜集材料  sōu jí cái liào 

III. Tài khoản - 帐户
 
Stt Tiếng Việt Tiếng Trung Phiên âm
1  Sổ cái 总帐  zǒng zhàng 
2  Chuyển sổ nợ 过帐  guò zhàng 
3  Nợ đọng (nợ không thu hồi lại được) 倒帐  dǎo zhàng 
4  Chuyển khoản (thu hoặc chi) 转帐  zhuǎn zhàng 
5  Vào tài khoản 登帐  dēng zhàng 
6  Sổ đen 假帐  jiǎ zhàng 
7  Tài khoản đáng ngờ 坏帐  huài zhàng 
8  Kết toán sổ sách 结帐  jié zhàng 
9  Một món nợ 一笔帐  yī bǐ zhàng 
10  Sổ sách kế toán hàng hóa 商品帐  shāng pǐn zhàng 
11  Sổ thu chi tiền mặt 现金帐  xiàn jīn zhàng 
12  Tài khoản phụ 辅助帐  fǔ zhù zhàng 
13  Tài khoản cá nhân 人名帐  rén míng zhàng 
14  Sổ kế toán ghi nhớ 备查帐  bèi chá zhàng 
15  Sổ cái cổ đông 股东帐  gǔ dōng zhàng 
16  Tài khoản hoán chuyển 转换帐  zhuǎn huàn zhàng 
17  Tài khoản ghi tạm 暂计帐  zàn jì zhàng 
18  Sổ nhật kí kế toán 流水帐  liú shuǐ zhàng 
19  Nợ đến hạn phải trả 旧欠帐  jiù qiàn zhàng 
20  Tài khoản đáng tin cậy 可靠帐  kě kào zhàng 
21  Tài khoản của khách hàng 客户帐  kè hù zhàng 
22  Nhận tài khoản (của một người nào đó) 收某人帐  shōu mǒu rén zhàng 
23  Ghi khoản thiếu chịu (của người nào đó) vào sổ 记某人帐  jì mǒu rén zhàng 
24  Ghi một món nợ 记一笔帐  jì yī bǐ zhàng 
25  Tài khoản vãng lai 往来帐户  wǎng lái zhàng hù 
26  Sổ cái 总分类帐  zǒng fēn lèi zhàng 
27  Tài khoản tạm ghi 暂计帐户  zàn jì zhàng hù 
28  Tài khoản hỗn hợp 混合帐户  hùn hé zhàng hù 
29  Tài khoản giá thành 成本帐户  chéng běn zhàng hù 
30  Tên tài khoản  帐户名称  zhàng hù míng chèn 
31  Tài khoản doanh nghiệp 营业帐户  yíng yè zhàng hù 
32  Sổ cái nhập hàng  进货分类帐  jìn huò fēn lèi zhàng 
33  Sổ cái chi tiết 明细分类帐  míng xì fēn lèi zhàng 
34  Sổ cái chi phí sản xuất 制造费用帐  zhì zào fèi yòng zhàng 
35  Sổ cái giá thành 成本分类帐  chéng běn fēn lèi zhàng 
36  Sổ cái tài sản 财产分类帐  cái chǎn fēn lèi zhàng 
37  Sổ cái nguyên liệu 原料分类帐  yuán liào fēn lèi zhàng 
38  Ghi chép sổ sách (kế toán)  簿记  bù jì 
39  Sổ mua hàng 购买簿  gòu mǎi bù 
40  Sổ cái 主帐簿  zhǔ zhàng bù 
41  Các sổ phụ 转帐簿  zhuǎn zhàng bù 
42  Sổ đăng kí 登记簿  dēng jì bù 
43  Sổ nhận mua cổ phiếu 认股簿  rèn gǔ bù 
44  Sổ cổ phiếu 股票簿  gǔ piào bù 
45  Sổ hóa đơn, sổ biên lai 票据簿  piào jù bù 
46  Sổ gửi bán (kí gửi) 寄销簿  jì xiāo bù 
47  Sổ lưu giữ hàng hóa 存货簿  cún huò bù 
48  Sổ nhập hàng 进货簿  jìn huò bù 
49  Sổ giấy rời 活页簿  huó yè bù 
50  Sổ kế toán ghi nhớ 备查簿  bèi chá bù 
51  Tập ngân phiếu 支票簿  zhī piào bù 
52  Sổ nhật kí 日记簿  rì jì bù 
53  Sổ gốc 原始帐簿  yuán shǐ zhàng bù 
54  Kế toán đơn 单式簿记  dān shì bù jì 
55  Kế toán kép 复式簿记  fù shì bù jì 
56  Sổ nhật kí tiền mặt 现金日记簿  xiàn jīn rì jì bù 
57  Sổ đăng kí chứng từ 票据登记簿  piào jù dēng jì bù 
58  Sổ ghi hàng mua trả lại 购货退出簿  gòu huò tuì chū bù 
59  Sổ đăng kí cổ phiếu 股票登记簿  gǔ piào dēng jì bù 
60  Báo cáo năm 年报  nián bào 
61  Báo cáo tháng 月报  yuè bào 
62  Báo cáo tuần 旬报  xún bào 
63  Báo cáo ngày 日报  rì bào 
64  Báo cáo công việc theo ngày 工作日报  gōng zuò rì bào 
65  Bảng phụ lục 附表  fù biǎo 
66  Bảng ghi tiền tồn kho 库存表  kù cún biǎo 
67  Bảng quyết toán 决算表  jué suàn biǎo 
68  Bảng tổng hợp hóa đơn, chứng từ 汇总表  huì zǒng biǎo 
69  Bảng biên tập 编报表  biān bào biǎo 
70  Bảng cân đối kế toán 试算表  shì suàn biǎo 
71  Bảng so sánh 比较表  bǐ jiào biǎo 
72  Bảng kê khai tăng giảm 损益表  sǔn yì biǎo 
73  Bảng tiền lương 工资表  gōng zī biǎo 
74  Phụ lục chính 主要附表  zhǔ yào fù biǎo 
75  Bảng ghi nợ vốn 资产负债表  zī chǎn fù zhài biǎo 
76  Bảng quyết toán hợp nhất 合并决算表  hé bìng jué suàn biǎo 
77  Bảng khai báo tài vụ 财务报表  cái wù bào biǎo 
78  Bảng kế toán giá thành 成本计算表  chéng běn jì suàn biǎo 
79  Bảng tổng hợp tiền lương 工资汇总表  gōng zī huì zǒng biǎo 
80  Bảng phân tích tiền lương 工资分析表  gōng zī fēn xī biǎo 
81  Bảng đối chiếu thu chi 收支对照表  shōu zhī duì zhào biǎo 
82  Biểu đồ thống kê 统计图表  tǒng jì tú biǎo 
83  Bảng kê khai chi tiết 列单  liè dān 
84  Hóa đơn ba liên 三联单  sān lián dān 
85  Bảng thanh toán tiền 解款单  jiě kuǎn dān 
86  Bảng lương 工资单  gōng zī dān 
87  Phiếu kiểm tra đối chiếu 对帐单  duì zhàng dān 
88  Hóa đơn vật liệu 用料单  yòng liào dān 
89  Phiếu lĩnh vật liệu 领料单  lǐng liào dān 
90  Hóa đơn bao tiêu 承销清单  chéng xiāo qīng dān 
91  Hóa đơn thanh toán nợ 结欠清单  jié qiàn qīng dān 
92  Bảng kết toán của ngân hàng 银行结单  yín xíng jié dān 
93  Giấy thông báo nộp tiền 缴款通知单  jiǎo kuǎn tōng zhī dān 
94  Số hiệu tài khoản (khoản mục)  科目代号  kē mù dài hào 
95  Kí hiệu ghi nợ 记帐符号  jì zhàng fú hào 
96  Số hiệu chứng từ thanh toán 传票编号  chuán piào biān hào 
97  Số hiệu hoạt động 活动编号  huó dòng biān hào 
98  Kí hiệu khoản mục 科目符号  kē mù fú hào 
99  Số hiệu khoản mục 科目编号  kē mù biān hào 
100  Khoản mục chi tiết 明细科目  míng xì kē mù 
101  Khoản mục kế toán  会计科目  kuài jì kē mù 

IV. Kết toán - -结算
 
Stt Tiếng Việt Tiếng Trung Phiên âm
1  Kết toán tài vụ 财务结算  cái wù jié suàn 
2  Thu nhập 收入  shōu rù 
3  Thu nhập năm 岁入  suì rù 
4  Thu nhập từ bán hàng 销货收入  xiāo huò shōu rù 
5  Thu nhập ngoại ngạch 额外收入  é wài shōu rù 
6  Thu nhập bất thường 非常收入  fēi cháng shōu rù 
7  Thu nhập từ tiền hoa hồng 佣金收入  yōng jīn shōu rù 
8  Thu nhập từ tiền lãi 利息收入  lì xī shōu rù 
9  Thu nhập ngoài doanh nghiệp (buôn bán) 营业外收入  yíng yè wài shōu rù 
10  Thu nhập phi thuế quan (không phải nộp thuế)  非税收收入  fēi shuì shōu shōu rù 
11  Số phân phối thu nhập năm 岁入分配数  suì rù fēn pèi shù 
12  Số dự toán thu nhập năm 岁入预算数  suì rù yù suàn shù 
13  Lợi nhuận 利润  lì rùn 
14  Lãi ròng 纯利  chún lì 
15  Phần lãi gộp 毛利  máo lì 
16  Số dư 余额  yú é 
17  Lãi (lợi tức) 利息  lì xī 
18  Khoản lãi được kiểm kê 盘盈  pán yíng 
19  Khoản dư của kỳ trước 上期结余  shàng qī jié yú 
20  Tăng giá trị tiền vốn 资产增值  zī chǎn zēng zhí 
21  Tích lũy đặc biệt 特别公积  tè bié gōng jī 
22  Tích lũy theo pháp định 法定公积  fǎ dìng gōng jī 
23  Giá trị còn lại 净值  jìng zhí 
24  Khoản thu nhập  收益  shōu yì 
25  Khoản thu nhập từ lãi 纯收益  chún shōu yì 
26  Khoản thu nhập từ ròng 利息收益  lì xī shōu yì 
27  Khoản thu nhập từ bất động sản 地产收益  dì chǎn shōu yì 
28  Khoản thu nhập từ buôn bán 营业收益  yíng yè shōu yì 
29  Khoản thu nhập bán hàng 销售收益  xiāo shòu shōu yì 
30  Khoản thu nhập tài vụ 财务收益  cái wù shōu yì 
31  Khoản thu nhập từ vốn 资本收益  zī běn shōu yì 
32  Chi   zhī 
33  Chi trừ dần (tọa chi) 坐支  zuò zhī 
34  Chuyển khoản (bát chi) 拨支  bō zhī 
35  Cấp 直票  zhí piào 
36  Chi tiêu hàng năm 岁出  suì chū 
37  Mức chi tiêu 支出额  zhī chū é 
38  Khấu tạm chi lương 扣借支  kòu jiè zhī 
39  Tạm ứng lương 借支  jiè zhī 
40  Chi tiêu ngoài định mức 额外支出  é wài zhī chū 
41  Khoản chi đặc biệt 非常支出  fēi cháng zhī chū 
42  Cách thức chi 支付手段  zhī fù shǒu duàn 
43  Lệnh chi 支付命令  zhī fù mìng lìng 
44  Dự chi 预付  yù fù 
45  Chuẩn bị dự toán 预算法  yù suàn fǎ 
46  Khoản mục dự toán 编预算科目  biān yù suàn kē mù 
47  Dự toán nhà nước 国家预算  guó jiā yù suàn 
48  Dự toán vượt mức 超出预算  chāo chū yù suàn 
49  Bàn dự thảo dự toán 预算草案  yù suàn cǎo àn 
50  Dự toán tạm thời 临时预算  lín shí yù suàn 
51  Giảm bớt dự toán 追减预算  zhuī jiǎn yù suàn 
52  Tăng thêm dự toán 追加预算  zhuī jiā yù suàn 
53  Tăng và giảm dự toán  追加减预算  zhuī jiā jiǎn yù suàn 
54  Món nợ 债务  zhài wù 
55  Chủ nợ 债权  zhài quán 
56  Tổn thất tính gộp 毛损  máo sǔn 
57  Hao hụt ở kho 仓耗  cāng hào 
58  Chiết khấu, khấu hao 折耗  zhé hào 
59  Tổn thất được xác định 盘损  pán sǔn 
60  Mắc nợ 负债  fù zhài 
61  Số thâm hụt 赤字  chì zì 
62  Lỗ vốn 亏本  kuī běn 
63  Phá sản 破产  pò chǎn 
64  Lỗ lãi 损益  sǔn yì 
65  Tổn thất do đình chỉ sản xuất 停业损失  tíng yè sǔn shī 
66  Lỗ lãi ở thời kì trước 前期损益  qián qī sǔn yì 
67  Lỗ lãi ở thời kì sau 本期损益  běn qī sǔn yì 
68  Khoản nợ không có lãi 无息债务  wú xī zhài wù 
69  Khoản nợ đến kì trả 到期负债  dào qī fù zhài 
70  Khoản nợ lưu động 流动负债  liú dòng fù zhài 
71  Khoản nợ kéo dài 递延负债  dì yán fù zhài 
72  Trích bù lỗ lãi 盈亏拨补  yíng kuī bō bǔ 
73  Tính toán nhầm 误算  wù suàn 
74  Ghi sót 漏记  lòu jì 
75  Liệt kê nhầm 误列  wù liè 
76  Khai man, báo cáo láo 虚报  xū bào 
77  Chi trội 浮支  fú zhī 
78  Lãng phí 浪费  làng fèi 
79  Không phù hợp 不符  bù fú 
80  Sổ sách có sai sót 错帐  cuò zhàng 
81  Vứt bỏ 刮擦  guā cā 
82  Chương mục chưa hoàn thành 未清帐  wèi qīng zhàng 
83  Lập số giả 做假帐  zuò jiǎ zhàng 
84  Lãi giả lỗ thật 虚抬利益  xū tái lì yì 
85  Tìm cách ăn bớt 从中揩油  cóng zhōng kāi yóu 
86  Sai sót trong ghi chép 记录错误  jì lù cuò wù 
87  Khoản mục vào sai 入错科目  rù cuò kē mù 
88  Sai số 数字颠倒  shù zì diān dǎo 
89  Sai sót kỹ thuật 技术错误  jì shù cuò wù 
90  Sai sót về tính toán 计算错误  jì suàn cuò wù 
91  Vết sửa 涂改痕迹  tú gǎi hén jì 
92  Xóa bằng thuốc tẩy xóa 药水擦改  yào shuǐ cā gǎi 
93  Sửa chữa sai sót 冲销错误  chōng xiāo cuò wù 
94  Khoản mục lộn xộn 混乱帐目  hùn luàn zhàng mù 
95  Sự ghi chép sai sự thực 失实记录  shī shí jì lù 
96  Làm giả biên lai 伪造单据  wěi zào dān jù 
97  Bảo lưu quyền được sửa sai 保留改错权  bǎo liú gǎi cuò quán 

V. Lương bổng phúc lợi - 工资福利
 
Stt Tiếng Việt Tiếng Trung Phiên âm
1  Phúc lợi 福利  fú lì 
2  Phúc lợi của nhân viên 员工福利  yuán gōng fú lì 
3  Trợ cấp chữa bệnh 医疗补助  yī liáo bǔ zhù 
4  Trợ cấp sinh đẻ 生育补助  shēng yù bǔ zhù 
5  Thưởng chuyên cần 全勤奖  quán qín jiǎng 
6  Thưởng vuợt kế hoạch 超产奖  chāo chǎn jiǎng 
7  Lương và tiền lương 红利工资  hóng lì gōng zī 
8  Tiền lương tăng ca 加班工资  jiā bān gōng zī 
9  Nâng cao mức lương 提高工资  tí gāo gōng zī 
10  Hạ thấp mức lương 减低工资  jiǎn dī gōng zī 
11  Phong tỏa tiền lương 工资冻结  gōng zī dòng jié 
12  Sai biệt về tiền lương 工资差额  gōng zī chà é 
13  Bậc lương 工资等级  gōng zī děng jí 
14  Tiền trợ cấp 津贴  jīn tiē 
15  Tiền trợ cấp về nhà ở 房帖  fáng tiè 
16  Tiền trợ cấp ngoại ngạch 额外津贴  é wài jīn tiē 
17  Tiền trợ cấp về giáo dục 教育津贴  jiào yù jīn tiē 
18  Tiền trợ cấp về ăn uống 伙食补贴  huǒ shí bǔ tiē 
19  Tiền trợ cấp đi công tác 出差补贴  chū chà bǔ tiē 
20  Tiền trợ cấp chức vụ 职务津贴  zhí wù jīn tiē 

VII. Khoản tiền - 款项
 
Stt Tiếng Việt Tiếng Trung Phiên âm
1  Tiền gửi (ngân hàng) 存款  cún kuǎn 
2  Kinh phí ngân sách 拨款  bō kuǎn 
3  Khoản tiền cho vay 贷款  dài kuǎn 
4  Khoản tiền thu hộ 代收款  dài shōu kuǎn 
5  Khoản tiền trù bị 筹备款  chóu bèi kuǎn 
6  Khoản tiền tạm thu 暂收款  zàn shōu kuǎn 
7  Ngân sách tài chính 财政拨款  cái zhèng bō kuǎn 
8  Trả tiền trợ cấp 补贴付款  bǔ tiē fù kuǎn 
9  Tiền mặt trong kho (tiền gởi) 专户存款  zhuān hù cún kuǎn 
10  Khoản thu kê khai giả 伪应收款  wěi yīng shōu kuǎn 
11  Khoản tiền vay tuần hòan 循环贷款  xún huán dài kuǎn 
12  Khoản tiền nên trả 应付帐款  yīng fù zhàng kuǎn 
13  Khoản tiền nên thu 应收帐款  yīng shōu zhàng kuǎn 
14  Khoản nợ thu ngay 催收帐款  cūi shōu zhàng kuǎn 
15  Lương đúp 兼薪  jiān xīn 
16  Lương căn bản 底薪  dǐ xīn 
17  Nửa lương 半薪  bàn xīn 
18  Lương đúp 双薪  shuāng xīn 
19  Tiền thuê 租金  zū jīn 
20  Tiền mặt 现金  xiàn jīn 
21  Tiền đặt cọc 押金  yā jīn 
22  Tiền dự trữ 公积金  gōng jī jīn 
23  Tiền chu chuyển 周转金  zhōu zhuǎn jīn 
24  Tiền công ích 公益金  gōng yì jīn 
25  Tiền lẻ 零用金  líng yòng jīn 
26  Tiền trợ cấp 补助金  bǔ zhù jīn 
27  Tiền trợ cấp thôi việc 退职金  tuì zhí jīn 
28  Tiền phạt vì nộp chậm 滞纳金  zhì nà jīn 
29  Quĩ đặc biệt 特种基金  tè zhǒng jī jīn 
30  Quĩ tiền lương 工资基金  gōng zī jī jīn 
31  Tiền vốn hiện có 现存资金  xiàn cún zī jīn 
32  Tiền lương ứng trước 预支薪金  yù zhī xīn jīn 
33  Hoa hồng thu nợ 收帐佣金  shōu zhàng yōng jīn 
34  Tiền bảo hiểm 保险金  bǎo xiǎn jīn 
35  Tiền phúc lợi 福利金  fú lì jīn 
36  Tiền gửi tiết kiệm 储蓄金  chǔ xù jīn 
37  Tiền ký quĩ 存入保证金  cún rù bǎo zhèng jīn 
38  Tiền cứu trợ khẩn cấp 紧急救济金  jǐn jí jiù jì jīn 
39  Lương hưu 退休金  tuì xiū jīn 
40  Hội phí 会费  huì fèi 
41  Chi phí phụ, tiền tiêu vặt 杂费  zá fèi 
42  Chi phí do nhà nước cung cấp 公费  gōng fèi 
43  Chi phí tổ chức 开办费  kāi bàn fèi 
44  Chi phí giao thiệp 交际费  jiāo jì fèi 
45  Chi phí quảng cáo 广告费  guǎng gào fèi 
46  Chi phí điện nước 水电费  shuǐ diàn fèi 
47  Chi phí vận chuyển 运输费  yùn shū fèi 
48  Chi phí đóng gói 包装费  bāo zhuāng fèi 
49  Chi phí bảo quản 寄存费  jì cún fèi 
50  Phụ cấp thôi việc 遣散费  qiǎn sǎn fèi 
51  Phụ cấp làm việc 办公费  bàn gōng fèi 
52  Phụ cấp xe cộ 车马费  chē mǎ fèi 
53  Tiền sách báo 书报费  shū bào fèi 
54  Phí duy tu bảo dưỡng 维持费  wéi chí fèi 
55  Tiền quần áo 服装费  fú zhuāng fèi 
56  Tiền trợ cấp gia đình 安家费  ān jiā fèi 
57  Tiền lưu trú 驻留费  zhù liú fèi 
58  Tiền phúc lợi 福利费  fú lì fèi 
59  Sinh hoạt phí 生活费  shēng huó fèi 
60  Tiền làm thêm ca 加班费  jiā bān fèi 
61  Lệ phí thủ tục 手续费  shǒu xù fèi 
62  Phí tổn trù bị 起动费  qǐ dòng fèi 
63  Chi phí tạm thời 临时费  lín shí fèi 
64  Chi phí thường xuyên 经常费  jīng cháng fèi 
65  Chi phí chế tạo 制造费用  zhì zào fèi yòng 
66  Kinh phí lâu dà i恒久经费  i héng jiǔ jīng fèi 
67  Chi phí về nhân sự 人事费用  rén shì fèi yòng 
68  Phí tổn kiểm toán 查帐费用  chá zhàng fèi yòng 
69  Nhận kinh phí ứng trước 预领经费  yù lǐng jīng fèi 
70  Kinh phí hằng năm 岁定经费  suì dìng jīng fèi 
71  Phí tổn trả lại hàng 退货费用  tuì huò fèi yòng 
72  Chi phí tiền lãi 利息费用  lì xī fèi yòng 
73  Chi phí nghiệp vụ 业务费用  yè wù fèi yòng 
74  Chi phí quản lý 管理费用  guǎn lǐ fèi yòng 
75  Chi phí quảng cáo 推广费用  tuī guǎng fèi yòng 
76  Chi phí phụ 附加费用  fù jiā fèi yòng 
77  Công tác phí hàng ngày 每日出差费  měi rì chū chà fèi 
78  Tiền trợ cấp sinh hoạt 生活补助费  shēng huó bǔ zhù fèi 
79  Tiền trợ cấp hiếu hỉ 婚丧补助费  hūn sàng bǔ zhù fèi 
80  Chi phí quản lí tư liệu 材料管理费  cái liào guǎn lǐ fèi 
81  Chi phí duy tu bảo dưỡng nhà máy 工厂维持费  gōng chǎng wéi chí fèi 
82  Chi phí phân bố 摊派费用  tān pài fèi yòng 

VIII. Con số - 数字
 
Stt Tiếng Việt Tiếng Trung Phiên âm
1  Số lẻ 零数 líng shù 
2  Số thập phân 小数  xiǎo shù 
3  Số chẵn 整数  zhěng shù 
4  Số không  无数字  wú shù zì 
5  Hàng đơn vị 个位  gè wèi 
6  Hàng chục 十位  shí wèi 
7  Hàng trăm 百位  bǎi wèi 
8  Hàng ngàn 千位  qiān wèi 
9  , (không chia hết) 四点三(除不尽)  sì diǎn sān ( chú bù jìn ) 
10  Tỉ lệ phần trăm 百分比  bǎi fēn bǐ 
11  Hệ thập phân 十进制  shí jìn zhì 
12  Phép thập lục tiến  十六进制  shí liù jìn zhì 
13  Làm tròn số 四舍五入  sì shě wǔ rù 
14  Triệt tiêu lẫn nhau 相互抵消  xiāng hù dǐ xiāo 

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

QUY TRÌNH THANH TOÁN HỘ TIỀN HÀNG TAOBAO/1688
 
tt ho
QUY TRÌNH NẠP TIỀN TỆ VÀO TÀI KHOẢN ALIPAY/WECHAT/NGÂN HÀNG TQ
 
nap te
BẢNG PHÍ DỊCH VỤ ĐỔI TIỀN VNĐ TIỀN SANG TỆ (WECHAT/ALIPAY)
 
phi dich vu
 


BẢNG PHÍ DỊCH VỤ ĐỔI TIỀN TỆ (WECHAT/ALIPAY) SANG VNĐ
 


 
logo2017 08 11 6
 
VIETCOMBANK
 
VCB
 Chủ tài khoản: Đoàn Đình Bính

 Số tk:    
0011004220964

 Số thẻ:  9704366809242432029

 Chi nhánh: VCB Hoàn Kiếm, Hà Nội
BIDV
 
BIDV
 Chủ tài khoản: Đoàn Đình Bính

 Số tk:    
19910000193810

 Số thẻ:  9704180053424644

 Chi nhánh: BIDV Hồng Hà, Hà Nội
VTB
 
VTB
 Chủ tài khoản: Đoàn Đình Bính

 Số tk:   107003937632


 Số thẻ:  9704155248215644

 Chi nhánh: VTB Thanh Xuân, Hà Nội
TECHCOMBANK
TECHCOMBANK
 Chủ tài khoản: Đoàn Đình Bính

 Số tk:   19024881411668


Số thẻ:  9704078890028968

 Chi nhánh: TCB Lý Thường Kiệt, Hà Nội
 
QUY TRÌNH ĐỔI TIỀN TỆ -> VNĐ QUA WECHAT/ALIPAY
 
doi te sang viet
KINH NGHIỆM HỌC TIẾNG HÁN
abc
DỊCH VỤ LÀM THẺ NGÂN HÀNG TQ
DỊCH VỤ LÀM THẺ NGÂN HÀNG TQ TRỌN GÓI
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT UKEY TQ
abc
SỬ DỤNG INTERNETBANKING TQ
abc
HƯỚNG DẪN MUA HÀNG TRÊN WECHAT
abc
THANH TOÁN HỘ ĐƠN HÀNG 1688
abc
HƯỚNG DẪN XÁC THỰC ALIPAY
Huong dan xac thuc Alipay
ĐẶT HÀNG TAOBAO
abc
TẢI MẪU ĐƠN ĐẶT HÀNG TQ
abc
MUA BÁN BỒN NƯỚC CŨ
abc
ĐỔI TIỀN TK WECHAT
abc
THANH TOÁN HỘ TAOBAO
abc
HƯỚNG DẪN XÁC THỰC VÍ TIỀN WECHAT
abc
CHUYỂN TIỀN NGÂN HÀNG TQ
abc
ĐỔI TIỀN HỒNG BAO WECHAT
abc
BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ
Bảng báo giá
ORDER HÀNG TAOBAO
abc
CLB TIẾNG TRUNG OFFLINE
Offline
DỊCH VỤ TAXI TẢI
abc
DỊCH VỤ CHUYỂN HÀNG
abc
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay1,897
  • Tháng hiện tại49,757
  • Tổng lượt truy cập4,284,834
HOTLINE WECHAT MỚI 2020
abc
LIÊN HỆ 0947.898.797 - 0907.898.797 (ZALO, WECHAT, FB)
HOTLINE WECHAT
abc
HỌC TỐT CHINESE
abc
  HOTLINE HỖ TRỢ KHÁCH HÀNGBạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây